Besöksmål: Till minnet av en stad

Kommun: Solna

Konstnär: Karl Göte Bejemark
Tillkomstår: 1972-1977

Skulpturgruppen är en minnespark över det gamla Hagalund. Det kan liknas vid en berättelse över ett svunnet samhälle. I ena änden en klassicerande port och i andra en avgjutning av en glasveranda med en bänk. Däremellan är några skulpturer liksom utslängda på gräsmattan.

©Karl Göte Bejemark/Bildupphovsrätt i Sverige 2012 Foto: Elisabeth Boogh

KG Bejemark fick idén till parken när han vandrade runt i resterna av det gamla Hagalund, det som revs i samband med att höghusen skulle byggas, då det nya Sverige skulle bli till. Han fann ett förråd där man sparat byggnadsdelar som var rester av den gamla bebyggelsen. Verandan hade tillhört huset där K. Larsson hade speceriaffär och fotogenförsäljning.

Mellan de båda utsirade portalerna finns objekt och figurer på höga pelare. Här hittar du Hagalunds tungviktsboxare, Harry Persson som nådde internationell berömmelse. Men här blir han knockad av sin överman, norrmannen Otto von Porat, guldmedaljör i tungvikt vid Olympiaden 1924. Han slog ut Persson på knockout 1931 och det blev slutet på en lång framgångsrik boxningskarriär.

©Karl Göte Bejemark/Bildupphovsrätt i Sverige 2012: Elisabeth Boogh

Vid ett staffli sitter konstnären Olle Olsson Hagalund och målar i godan ro. Men vad målar han? Tittar du närmare på tavlan ser du en liten stuga, något helt annat än de höga hus som han är vänd emot. Han var uppvuxen i området och det hus han bodde i är ett av de få som bevarats. Nu är det omvandlat till ett museum som du kan besöka under sommarhalvåret.


©Karl Göte Bejemark/Bildupphovsrätt i Sverige 2012 Foto: Elisabeth Boogh

På de andra pelarna ser du en kvinnotorso, en älg, ett växellok och ett hus med snickarglädje. Konstnären har berättat att kvinnotorson har med kärleken och livet att göra. Det var med en kvinnotorso som han till slut kom in på Konstakademien efter att ha sökt sex gånger. Så visst kan man förstå att den hade en symbolisk laddning för honom. Älgen är en representant för landsortsidyllen. Växelloket påminner om de gamla lokstallarna som en gång funnits nedanför kullen, där också KG Beijemark arbetade när han flyttade till Stockholm. Huset med snickarglädje står som en symbol för gamla Hagalunds bebyggelse, men det kan också fungera som ett fågelbord.


©Karl Göte Bejemark/Bildupphovsrätt i Sverige 2012 Foto: Elisabeth Boogh


©Karl Göte Bejemark/Bildupphovsrätt i Sverige 2012 Foto: Elisabeth Boogh

©Karl Göte Bejemark/Bildupphovsrätt i Sverige 2012 Foto: Elisabeth Boogh

Det blev inte som han tänkt. I hans första idé skulle det finnas fönster, skulpturbuskar som barnen skulle kunna få klättra på, en sandlåda och flera bänkar. Hans önskan var att allt skulle vara inramat av ett köksland. Han var också tveksam till placeringen och tyckte att det hade varit bäst om skulpturparken istället hamnat på torget, eftersom de nya invånarna knappast kunde ha någon koppling till det gamla Hagalund.

Konstnär: Bejemark, K G (Karl Göte)
Tillkomstår: 1972-77

Närmaste SL-hållplats: Sunnangården

close-icon