Telge hus

Telge hus


Kommun: Södertälje

Besöksmålstyp: Borgar och ruiner

Närmaste SL-hållplats: Ragnhildsborgsvägen

Ett stenrös med högt gräs framför.

Telge hus (Ragnhildsborg). Foto: Mattias Ek.

Strax norr om Södertälje centrum ligger ruinen av den medeltida fogdeborgen Telge hus, även kallad Ragnhildsborg.

Telge hus anlades på 1300-talet. Platsen nämns första gången i skrift 1400. Från borgen drev fogden in skatt i det medeltida Telgehus län som omfattade Öknebo, Hölebo och delar av Svartlösa härader. En arkeologisk undersökning 1937 visade att borgen bestått av en hall, två rum med välvt tegeltak och ett torn. En övervåning kan också ha funnits. Nya undersökningar gjordes 2000-2002.

Vrak av medeltidsbåt

I vattnet utanför borgen fann dykare sten och timmer som antagligen är rester av borgens hamn vilka kunde dateras till 1300-talet. I viken hittades också det relativt välbevarade vraket av en tio meter lång båt från samma tid. Båten var klinkbyggd vilket betyder att plankorna överlappar varandra, det är ett av de äldsta exemplen från Mälarområdet på en båt av detta slag. 1445 försökte upprorsledaren Engelbrekt öppna en kanal från Saltsjön genom Södertälje för att sjöfarten till Mälaren skulle kunna undvika det danskkontrollerade Stockholm. Han lovade den tyska Hansan tullfrihet och fri lejd förbi Södertälje.

Pilar och sporrar

Enligt traditionen så var fogden på Telge hus emot detta och som hämnd stacks borgen i brand av Erik Puke, Engelbrekts närmaste man. Spår av dessa strider som armborstpilar, hästskor, sporrar, och rester av en ringbrynja påträffades vid de arkeologiska undersökningarna. Men bland fynden fanns också vardagsföremål som ljushållare, sländtrissor och en fingerborg av brons. När Karl Knutsson valts till kung 1448 lät han bygga upp borgen på nytt. Den kom då att kallas Karlsborg eller Karlsholm.

Södertäljes helgon

Mot slutet av 1400-talet hade borgen förlorat sin betydelse och den övergavs. Telge hus kallas numera ofta för Ragnhildsborg, ett namn som anknyter till Södertäljes legendariska skyddshelgon drottning Ragnhild. Namnet är inte medeltida utan känt först från 1700-talet. Fynden från undersökningarna 1937 finns på Torekällbergets museum i Södertälje.