Täby kyrka

Täby kyrka


Kommun: Täby

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Fornlämning, Religiös byggnad

Närmaste SL-hållplats: Täby kyrka

Två stora lampor hänger ned från ett tak, det är många bänkar under lamporna.

Täby kyrka. Foto: Anna Ulfstrand.

Täby kyrka är berömd för sina välbevarade kalkmålningar av Albertus Pictor.

Kyrkan ligger i Täby kyrkby och är församlingskyrka i Täby församling. Den byggdes under mitten av 1200-talet och tillbyggnader skedde under 1300- och 1400-talet. Under 1480-talet pryddes kyrkan invändigt med kalkmålningar av den berömde mästaren Albertus Pictor och hans medarbetare. Scener med motiv ur Bibeln breder ut sig över valven som tecknade serier.

Här finns ett myller av bibliska och kyrkliga figurer, klädda som samtidens adel, präster, borgare och bönder och ofta utförda som drastiska, fantasifulla och kraftfulla karikatyrer. Den mest kända av dessa målningar är den där en riddare spelar schack med Döden, ett motiv som senare Ingmar Bergman använde i sin film Det sjunde inseglet.

Aldrig överkalkade

Albertus Pictor har dekorerat ett 30-tal kyrkor i Mälarområdet, men de allra flesta av hans målningar kalkades över på 1700-talet. Att valvmålningarna i Täby är en sådan sevärdhet beror på att de är skickligt gjorda och att de aldrig har varit överkalkade. De framträder ännu färgstarkt och tydligt, även om nyanserna förändras sedan bilderna målats. Rött har svartnat, blått bleknat.

I kyrkan finns en broschyr från församlingen som beskriver alla 66 scener. Att ta med en kikare är en bra idé för den som vill ha fullt utbyte av en konstrond i kyrkans tak. Altarskåpet med motiv från passionshistorien är från samma tid som kalkmålningarna. Predikstolen är från 1630-talet och stod ursprungligen i slottet Tre Kronors kapell i Stockholm.

Lyssna på en berättelse om Täby kyrka

En berättelse om Täby kyrka, dess målningar och en runsten som finns inmurad i en vägg.