Solspann

Solspann

Konstnär: Wladyslaw Hasior

Tillkomstår: 1973-1976

Material: Betong, järnskrot


Kommun: Södertälje

Besöksmålstyp: Offentlig konst, Sagor, antiken och väsen

Adress: Slussbron

Närmaste SL-hållplats: Sydpoolen

Figurer som ska likna hästar.

Solspann. ©Wladislaw Hasior/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Symbolik, magi och dramatik i den polske konstnären Wladyslaw Hasiors skulpturgrupp.

På östra kanalslätten skenar konstnären Wladyslaw Hasiors monumentala hästar i full fart. Att konstnären inspirerats av hällristningskonsten är tydlig. Hästarna är som sprängda ur sin berghäll men återfått tredimensionell form. Skulpturgruppen har namnet Solspann och ska symbolisera solens väg över himlavalvet där solskivan är dragen av en grupp hästar. För Wladyslaw Hasior var konstskapandet olika led i en rit, olika akter i ett drama.

En stor abstrakt skulptur på två ben som står i en grässlänt ner mot vatten. Bebyggelse och träd i bakgrunden.
Solspann. ©Wladislaw Hasior/ Bildupphovsrätt 2012 Foto: Elisabeth Boogh.

Under somrarna åren 1973-1976 arbetade han på kanalslänten med sina hästar. I marken grävde han hästarnas former. Jord, grus och stenar gav material till gjutningen. Diverse skrot som exempelvis propellrar fungerar som attribut. En kväll om året, under höstmörkret, tänder invånarna magiska eldar i urgröpningar på hästarnas rygg och många Södertäljebor samlas för att läsa och lyssna till poesi från alla jordens länder.

Om konsten i Södertälje

I Södertälje finns offentlig konst från 1909 och fram till idag. Konsten speglar olika tider och ideal. Här presenteras konst i stadskärnan med omnejd. Flera konstverk har en internationell prägel, dessa har tillkommit bland annat i samband med utställningar i Södertälje konsthall då konstnärer inbjudits från olika länder att delta och som sedan anlitats för att göra offentliga verk. Utmärkande är också de skulpturer som står i stadens alla vackra parker. Konsten i Södertälje andas både dåtid och nutid, och kan ses som en stor utomhus-utställning att vandra runt i.