Solbåt mot havet

Solbåt mot havet

Konstnär: Åke Thornblad

Tillkomstår: 1978

Material: Rostfri stål


Kommun: Nynäshamn

Besöksmålstyp: Natur, Offentlig konst

Adress: Stadshusplatsen

Närmaste SL-hållplats: Fredsgatan

Skulptur av en glänsande stålskulptur mot en blå himmel. Formen är rund och på denna sitter fiskmåsar med flaxande vingar, gjorda i samma material.

Solbåt mot havet. ©Åke Thornblad/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.

Högt upp på en sockel är skulpturen synlig från flera håll. Verket är också centralt placerat på Stadshusplatsen. Skulpturen är utförd i rostfritt stål och består av olika delar. Du kan se en blandning av föreställande och abstrakta former och det öppnar upp för olika tolkningar, samtidigt finns en ledtråd i konstverkets titel “Solbåt mot havet”.

Skulptur av en rund form av stål på en sockel mot en blå himmel. På rundeln sitter fåglar av stål.
Solbåt från havet. ©Åke Thornblad/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.

Den övre delen består av en rund form med en öppning i mitten. Själva öppningen är riktad mot havet. Strålar i stiliserade former löper ut från mittenpartiet vilket leder tanken till en strålande sol. Den undre delen har likheter med en båt. Att den ser ut som en båt gör att den övre delen också kan få en annan innebörd. Den skulle kunna vara båtens segel. En solbåt med vind i seglen!

På båten sitter måsar med utfällda vingar, som om de just landat. Man kan riktigt höra hur de skränar och låter i tävlan om att få den bästa platsen. De våg-liknande formerna under båten liknar havets vågor. Mjukt rullar de under båten.

Tack vare att skulpturen är så högt placerad och att materialet är av rostfritt stål så reflekteras ljuset, och det gör att skulpturen lyser och glänser och drar blickarna till sig. Den höga placeringen gör inte bara att den syns väl utan också att himlen blir dess bakgrund.

Bakgrunden till skulpturen var en en tävling som kommunen utlyste i juni 1977.

Åke Thornblad vann tävlingen och berättade om sin skulptur:

“Jag har valt att arbeta med motiv föreställande solen i form av en båt vid vattenbrynet och med flygande måsar. Ett motiv som ger anknytning till stadens läge vid kusten. Eftersom markplanet är så pass uppfyllt av anläggningar har jag låtit skulpturen komma upp i luften omkring sex meter och på så vis utgör den samtidigt ett blickfång mot Fredsgatan.”

Åke Thornblad