Samothrake

Samothrake

Konstnär: Eric Grate

Tillkomstår: 1976

Material: Brons


Kommun: Lidingö

Besöksmålstyp: Offentlig konst, Sagor, antiken och väsen

Adress: Stadshusets entré

Närmaste SL-hållplats: Lidingö centrum

En skulptur i brons med abstrakt form på en hög sockel av röd sten. Himmel och grönska bakom.

Samothrake. ©Eric Grate/ Bildupphovsrätt 2012. Fotograf: Mattias Ek.

Skulpturen heter Samothrake. Det är den ö i Grekland där man fann en skulptur av segergudinnan Nike. Nike från Samothrake och är daterad till 200 år före Kristus. Denna ursprungliga skulptur är en kvinnofigur i ett mjukt draperat tyg som vinden blåser i så att tyget fladdrar.

Eric Grate har gjort flera varianter på just temat Nike. I både Solna och i Norrköping finns offentliga skulpturer med titeln Nike från Sant Andria. Konstnären fick inspiration av en benbit som han fann på en strand på Sant Andria på Menorca. Han tyckte att benbitens form påminde om Nike från Samothrake. De båda andra skulpturerna är gjorda tidigare än skulpturen på Lidingö.

Lidingöskulpturen är placerad på en sockel av röd granit. Färgen på sockeln bryter av mot skulpturen som är gjord i mörk brons. Vid en första blick tycks inte skulpturen ha så mycket gemensamt med den grekiska skulpturen. Den är avskalad och kantig i jämförelse med Nike från Samothrakes mjuka former.

Men du kan ana formen av segergudinnans gestalt. Vingarna, starkt stiliserade, syns utmed skulpturens sidor. Hennes former är förenklade men liksom i den grekiska skulpturen finns det en strävan uppåt och framåt. Även här möter hon väder och vind. Högt placerad syns hon på långt håll. De förenklade formerna, den höga placeringen och figurens strävan uppåt ger skulpturen ett uttryck av värdighet och stolthet.

En skulptur i brons med abstrakt form på en hög sockel av röd sten. Himmel och grönska bakom.
Samothrake. ©Eric Grate/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Om konsten på Lidingö

Det finns flera offentliga konstverk i Lidingö stad. Det finns en konstnärlig förankring genom Millesgårdens konstskatt som också avspeglas i det offentliga rummet. Många av konstverken har tillkommit under senare år, både av Milles och andra konstnärer. Ett antal konstverk är också donerade. Flera av konstnärerna har varit eller är bosatta i kommunen. 

Här finns konstverk som knyter an till historien och även till historiska personer som haft koppling hit, som till exempel Raoul Wallenberg, men också verk som kan ge upphov till mer fria associationer och reflektioner.  Du kan gå en konstrunda, se flera eller bara några verk åt gången. Den offentliga konsten hittar du både i centrum, utmed vattnet och på andra platser på ön.