Rösaring

Rösaring


Kommun: Upplands-Bro

Besöksmålstyp: Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Ekeby vägskäl

En stig i skogen, solen lyser mellan träden.

Rösaring.F oto: Anna Ulfstrand.

Högt över Mälaren ligger Rösaring med en vikingatida processionsväg, gravhögar, rösen och en stor stenlabyrint.

Processionsväg och likbod

Rösaring ligger på toppen av en 60 meter hög grusås med utsikt över Mälaren. Längsefter åsen går en 500 meter lång vikingatida väg. Vid vägens norra ände har arkeologer funnit spåren av en liten byggnad vilken har tolkats som en likbod. I vägens södra ände har en gravhög placerats ovanpå vägen. Kanske var likboden utgångspunkten för en procession längs vägen mot platsen där likbålet stod och gravhögen sedan byggdes.

Gravrösen byggdes synliga från farleden

På platsen finns ytterligare en gravhög och fyra rösen. Rösen var en vanlig gravform under bronsåldern (1800-500 f. Kr). De placerades ofta på toppen av kullar och berg vid farleder för att visa förbipasserande att trakten var bebodd sedan generationer. Men rösena behöver inte vara från bronsåldern eftersom en del gamla traditioner återupptogs under vikingatiden (800-1050 e. Kr). Labyrinten vid Rösaring kan vara från bronsåldern, men labyrinter är svåra att datera så den kan vara betydligt yngre.

Rad med gravhögar vid Sanda

Vid Sanda nedanför åsen finns ett gravfält med närmare 70 synliga gravar. Tre stora högar ligger på rad, något som bara förekommer på platser med speciell status. Ingen av dem är undersökt, men en av de mindre gravarna är utgrävd. Den innehöll en kvinna som kremerats under 800-talet. Med sig i graven hade hon bland annat ett bronsspänne.

Bronsgjuteri

I åkern nedanför gravfältet har arkeologer hittat spår efter en boplats och ett vikingatida bronsgjuteri, vilket är mycket ovanligt eftersom sådana oftast brukar hittas i tidiga stadsmiljöer som Birka och Sigtuna.

Norr om åsen finns en parkeringsplats, informationstavla och starten på en vandringsled över åsen, över processionsvägen och fram till labyrinten.

Kulturstigen vid Rösaring.
1. Likbod från vikingatiden
2. Processionsväg
3. Gravar
4. Labyrint
5. Kolbottnar och kolningsgropar
6. Sandas gravfält
7. Tibbles gravfält