Rörd av blommor

Rörd av blommor

Konstnär: Klara Kristalova

Tillkomstår: 2006

Material: Brons


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Natur, Offentlig konst

Adress: Tungelsta trädgårdspark

Närmaste SL-hållplats: Tungelsta

Blommor av brons där tumavtrycken är synliga.

Rörd av blommor. ©Klara Kristalova/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

En hand med fingrar som sticker ner fingertopparna i blommornas öppningar. Runt fingrarna slingrar sig blommor, blad och rankor i ett virrvarr av växtlighet.

Bronskulptur av en hand som doppar fingrarna i blommor. Skulpturen finns i en park med en grönskande häck i bakgrunden.
Rörd av blommor. ©Klara Kristalova/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

Skulpturen hittar du mitt i en rabatt där blommorna är planterade i sand där prärien varit förebild. Kristalova har gjort sig känd för sina skulpturer i keramik, men när det kommer till offentliga arbeten väljer hon ofta brons eftersom det är ett beständigt material.

Konstverket är en hyllning till Tungelstas trädgårdsmästare, vars näring har satt sin prägel på samhället sedan 1908. Från början fanns här två villor med tomter. Dessa styckades upp och flera gamla fruktträd är kvar från den tiden.

Tack vare den lilla skulpturen, som påminner lite om äldre tiders porslinsfigurer, blommar det alltid i parken, ja även vintertid när marken är snötäckt.

Blommor av brons där tumavtrycken är synliga.
Rörd av blommor. ©Klara Kristalova/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

Klara Kristalova förmedlar i sitt konstverk den känsla som uppstår när man arbetar med växter. Att så ett frö, se det växa upp och blomma ut. En livscykel i miniatyr som upprepar sig år från år till år och som berör oss alla. Det är känsligt gjort, vi ser handens ådringar och kan följa konstnärens tumavtryck på blommorna. Verkets titel “Rörd av blommor” blir på så sätt mångtydig. Visst får man lust att sticka ner fingrarna i en blomma?

Skulpturen är skänkt av Tungelsta Trädgårdsodlarförening.

Om konsten i Haninge

Konsten som presenteras i Haninge är belägen i Handen, Brandbergen och Tungelsta. Flera verk har anknytning till platsen, dess historia eller invånare. Haninge följer enprocentregeln vilket betyder att en procent avsätts för offentlig konst vid nybyggnation. Spännvidden av uttryck och tekniker är påfallande. Här finns mycket att upptäcka, uppleva och lära. Den offentliga konsten kan bli en spännande ingång till kommunens historia. Men varje konstverk rymmer också en hel värld som var och en upplever på sitt sätt.

Ta gärna med dig en vän när du går på konstvandring. Att samtala om konsten gör att vi se mer. Både av konsten och varandra.