Örstaristningen

Örstaristningen


Kommun: Vallentuna

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Örsta

Foto: Anna Ulfstrand

Vid Angarnsjöängen finns en stor hällristning som ger dig en liten inblick i bronsåldersmänniskornas religiösa värld. Ristningen ligger i ett vackert friluftsområde.

Örstaristningen är en av länets största hällristningar. Den ristades troligen någon gång under bronsåldern (1800-500 f. Kr). Ristningen är gjord på en svagt sluttande granithäll och föreställer två skepp och två hästar. Det största skeppet är drygt två och en halv meter långt. Den ena hästen ser ut att dra en vagn med fyra hjul eller solar. Bilden kan föreställa en kultisk procession och detta var kanske platsen för religiösa ceremonier.

Till högre makter

Hällristningarna tillhör de äldsta minnen vi har av forntidens religiösa föreställningar. De hade stor betydelse för bronsålderns människor och var en viktig del i deras magiska och religiösa värld. Ristningarna vände sig antagligen i första hand till högre makter. Samtidigt lämnades eviga spår i landskapet som vittnade om att området var taget i anspråk av människor.

Inga färgspår

Ordet hällristning är lite missvisande eftersom de flesta är inknackade. Det har aldrig hittats några säkra färgspår på hällristningar, men vi tror att de har varit imålade. Den färg du ser idag på ristningen är målad för att figurerna ska synas bättre. Örstaristningen är en av få hällristningar i den här delen av länet. Den är dessutom mycket stor, välgjord och ligger i ett vackert naturreservat. Angarnsjöängen är en av länets främsta fågelsjöar. Vid reservatets huvudentré vid Örsta finns vindskydd, grillplats och ett Naturum med en utställning om fåglar och natur i området.

Lyssna på en berättelse om Örstaristningen

Ljudspår om Örstaristningen