Öppen hand

Öppen hand

Konstnär: Kerstin Ahlgren

Tillkomstår: 2008

Material: Terazzo


Kommun: Sigtuna

Besöksmålstyp: Människor, Offentlig konst

Adress: Bengt Jonssons torg

Närmaste SL-hållplats: Vallstanäsvägen

En skulptur av en öppen handflata av svart sten med röda linjer. Skulpturen är på stenläggning, en affär bakom.

Öppen hand. ©Kerstin Ahlgren/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Skulpturen symboliserar den utsträckta handen. Här är den också en plats att slå sig ner på för en stund. Om konstverket har konstnären sagt följande:

“Impulsen att beröra/vidröra är en del av den kommunikation jag vill uppnå. Att se med handflatan. Mina skulpturer får man vidröra, och patina efter många händers beröring ser jag som ett förskönande.”

Kerstin Ahlgren
En skulptur av en öppen hand, gjord av svart sten, står på markbeläggning.
Öppen hand. ©Kerstin Ahlgren/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Öppen hand finns på flera ställen i Sverige. En av dem står i Farsta och en i Höganäs, vid hamnen, där den symboliserar viljan att sträcka ut handen mot flyktingar som kommer till vårt land.