Nordians hög

Nordians hög


Kommun: Sigtuna

Besöksmålstyp: Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Åshusby gård

En kulle som ligger vid skogen.

Nordians hög. Foto: Anna Ulfstrand.

Nordians hög är en av landets största gravhögar, den är ungefär 50 meter i diameter och 10 meter hög. Högen byggdes troligen under 500- eller 600-talet.

En mäktig grav och många mindre

Den tio meter höga Nordians hög i Åshusby, Norrsunda, är inte bara en av Mälardalens största gravhögar utan även den största i landet efter Uppsala högar. Högen ligger på ett gravfält tillsammans med cirka 180 andra gravar av olika slag från äldre och yngre järnåldern. Några gravar togs bort under 1800-talet. Gravarna var både brandgravar och skelettgravar. Fynden var bland annat spännbucklor, spjutspetsar, en glasbägare, pärlor och ett spänne med emaljinläggningar. Det finns även en grop i Nordians hög efter en utgrävning som aldrig avslutades. Nordians hög är alltså inte undersökt, men den som skulle begravas i en sådan pampig grav blev oftast bränd på bål tillsammans med husdjur och dyrbara föremål.

Kunglig förvaltning

Under den tidiga medeltiden var Åshusby fortfarande en betydande plats. Namn som ”Husby” är omdiskuterade men de syftar antagligen på kungliga förvaltningsgårdar av något slag. Den nuvarande bebyggelsen vid Åshusby är främst från 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 bestod den av fyra gårdar och ett tiotal bostadslägenheter. Två av gårdarna var prästbostad respektive värdshus. I byn fanns också kvarn, handelsbod och socknens fattigstuga. Byn och gravfältet ligger på en kulle som är en del av Stockholmsåsen och omges till största del av öppen åkermark. Motorvägen mellan Stockholm och Uppsala passerar strax intill.