Nora—Ekeby kulturstig

Nora—Ekeby kulturstig


Kommun: Danderyd

Tillgänglighet: Bil till entré

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Fornlämning, Kulturspår

Närmaste SL-hållplats: Nora Torg

En berghäll med runor i en slinga. I mitten ett kors.

Kulturstigen går genom centrala Danderyd och visar upp fornminnen i form av gravfält och runstenar. Här kan du också uppleva gårdar och torp och följa områdets utveckling till förort under de senaste hundra åren.

Stigen är omkring 6 km lång i sin helhet och går på cykel- och barnvagnsvänliga vägar och stigar. Kulturstigen är framtagen av arkeologen Peter Schenling i samarbete med Danderyds kommun och Danderyds hembygdsförening.

En karta och noggrannare beskrivningar av de olika sevärdheterna finns samlade i ett dokument på Danderyd kommuns hemsida där författaren guidar läsaren i en personlig berättelse om de olika platserna. Historien spänner från yngre järnåldern när de flesta gårdar eller byar i Danderyd grundades, till modern tid när Roslagsbanan dras fram och villasamhällen bildas. Berättelsen innehåller också minnen och skrönor av författarna August Blanche, CJL Almqvist och Schenling själv.

Klicka här för karta och fullständig beskrivning av kulturstigen.

En gulmålad träherrgård i två våningar.
Nora Herrgårds huvudbyggnad är från början av 1800-talet är idag förskola. Foto: Anna Ulfstrand
Rinkebystenes text berättar att den restes av Tägn och Dan. Kan det vara ursprunget till namnet Danderyd? Foto: Mattias Ek
En kyrka i sten med svart tak.
Danderyds kyrka är från 1400-talet. Fragment av tre olika runstenar har hittats inmurade i kyrkan. Foto: Mattias Ek
En gul trägård i vinkel med ett litet torn.
Berga gård är ett exempel på en av Danderyds flera mindre herrgårdar. Foto: Anna Ulrstrand
Runstenen vid Danderyds kyrka restes av Jarlabanke i Täby men användes senare som tröskel till kyrkan. Foto: Mattias Ek
Gravfältet i Ekeby innehåller ungefär 80 bevarade gravar. Många gravfälten som har funnits vid Danderyds äldre gårdar och byar har plöjts bort och försvunnit.
En berghäll med runor i en slinga. I mitten ett kors.
Nora runhäll med kors och slingrande rundjur. Hällen markerade antagligen vem som ägde marken vid den hamn som låg här vid slutet av 1000-talet. Foto: Alf Nordström