Naturmaskin

Naturmaskin

Konstnär: Olle Adrin

Tillkomstår: 1969


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Nynäsvägen 68-70

Närmaste SL-hållplats: Runstenstorget

En böjd tegelkonstruktion med en rund svart brons inuti.

Naturmaskin. ©Olle Adrin/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabet Hedstrand.

Olle Adrin skapade skulpturgruppen Naturmaskin 1969 för Handens centrum. Verket bestod av fem delar och placerades på torget. När Handens centrum byggdes om till till ett inomhus-centrum flyttades skulpturgruppen.

Verket återinvigdes 1995 av bostadsrättsföreningen Lärkträdet och dag hittar du det vid Nynäsvägen. Vi omplaceringen fick skulpturen en murad konstruktion.

En figur med böjd form och en cirkel inuti.
Naturmaskin. ©Olle Adrin/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabet Hedstrand.

Skulpturen handlar om livets uppkomst. Vi anar formen av ett barn, ett foster. Ordet LSD är inristat och påminner om hur sårbart livet är, och om den mänskliga hjärnans skörhet.

Viljan till beröring är inbyggd i skulpturens form. Den uppmanar till fysisk kontakt, att känna på formerna. För Olle Adrin var skulptur en konstform som talade till flera sinnen och alla människor. Han tänkte att bronsen skulle bli vackrare med tiden av människors händer som polerar ytan. För Blindinstitutet i Tomteboda gjorde han en 50 meter lång taktil fresk.

Här i Haninge är det som om han har lagt ett skulpturalt pussel. Flera former, konvexa och konkava, tycks passa in i varandra om de skulle gå att flytta på.

Om konsten i Haninge

Konsten som presenteras i Haninge är belägen i Handen, Brandbergen och Tungelsta. Flera verk har anknytning till platsen, dess historia eller invånare. Haninge följer enprocentregeln vilket betyder att en procent avsätts för offentlig konst vid nybyggnation. Spännvidden av uttryck och tekniker är påfallande. Här finns mycket att upptäcka, uppleva och lära. Den offentliga konsten kan bli en spännande ingång till kommunens historia. Men varje konstverk rymmer också en hel värld som var och en upplever på sitt sätt.

Ta gärna med dig en vän när du går på konstvandring. Att samtala om konsten gör att vi se mer. Både av konsten och varandra.