Sök
Till innehållet

Besöksmål: Naturmaskin

Kommun: Haninge

Konstnär: Olle Adrin
Tillkomstår: 1969

Skulptören Olle Adrin skapade en skulpturgrupp som invigdes 1969 för Handens centrum. Den heter Naturmaskin och består av fem delar som var rytmiskt placerade på torget och skapade ett eget rum omkring sig. I dag hittar man den vid Nynäsvägen, inte långt från sin ursprungliga plats. Skulpturen som var skapad för ett offentligt torg bidade en egen rumsbildning på platsen där människorna rörde sig bredvid den, i den, och runt omkring den. Den är medmänsklig och demokratisk. När Handens centrum skulle förvandlas till ett inbyggt komplex tvingades skulpturgruppen att flytta på sig.

Viljan till beröring, ömhet är inbyggd i skulpturens form och budskap. Den uppmanar till fysisk kontakt, att smeka den, känna dess former. Skulpturen har dessutom en tydligt intellektuellt budskap med vetenskapliga motiv som exempelvis livets uppkomst, DNA, fostrets utveckling, molekyler, den mänskliga hjärnans skyddade form bakom spädbarnets välvda panna, varje barn som en sovande Wittgenstein, musiken,instrumenten, matematiken, sfärernas musik. För Olle Adrin var skulptur en konstform som skall tala till alla sinnen och till alla människor. Skulpturgruppen av brons skulle bara bli vackrare med tiden av människornas beröring som polerar dess yta.

I dag har Naturmaskin kommit tillbaka och fått en ny plats. Den återinvigdes 1995 av bostadsrättsföreningen Lärkträdet. Från att ha varit en central skulptur på det dåvarande torget vid biblioteket har dess sociala kvaliteter nu fått en mer perifer funktion. Man måste anstränga sig för att hitta den. Tyvärr störs skulpturen delvis av en murad konstruktion och ett mönster av kullerstenar och betongplattor som tillförts platsen. Betraktaren måste helt enkelt ta i anspråk sina imaginära krafter och tänka sig skulpturen helt utan dessa tillägg. Då kommer du också att känna hur parken bakom kommer nära och Naturmaskin återfår sin magi.

Konstnär: Adrin, Olle
Tillkomstår: 1969

Närmaste SL-hållplats: Runstenstorget

close-icon