Besöksmål: Mor och barn

Kommun: Vallentuna

Bronsskulptur i bostadsområdet Norrgården.

Axel Wallenbergs skulptur Mor och barn är ett exempel på Wallenbergs tidigare konst med realistiska figurer präglade av ett klassicerande formspråk. Under 1950- och 60-talen började Wallenberg successivt intressera sig för en mer abstrakt skulpturstil. Hans skulpturer blir mer förenklade och renodlade, även om han aldrig helt lämnade det föreställande i sina arbeten.

© Axel Wallenberg/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Mattias EK

Konstnär: Wallenberg, Axel

Närmaste SL-hållplats: Vallentuna Norrgården

close-icon