Besöksmål: Mor och barn

Kommun: Vallentuna

Konstnär: Axel Wallenberg
Tillkomstår: okänt 1950-60-tal

En mamma leker med sitt barn. Hon ligger på rygg och håller barnet över sina knän. Barnets huvud och armar är i luften. På så sätt får pojken en hisnande flygtur. Mamman är klädd i klänning, du kan ana en fint skuren halsringning. Kjolen har halkat ner över benen i leken och hon är barfota. Med händerna håller hon ett stadigt tag om barnet. Det som konstnären tagit fasta på här är kontakten mellan mor och barn.

Motivet mor och barn blev ett allt vanligare motiv i konsten under 50- och 60-talet. Det hänger samman med folkhemmets framväxt och bilden av kärnfamiljen som spreds. En av de första skulpturerna på temat finns på Kanslihusgården utanför regeringens huvudkansli. Den är gjord av Bror Marklund och invigdes 1956 av självaste statsministern Tage Erlander.

Konstnärer har sedan varierat motiv och uttryck I Nynäshamn finns en skulptur huggen i sten där mamman halvligger och håller om barnet. Den är gjord i naturlig storlek. Skulpturen här i Vallentuna känns liten, speciellt i förhållande till det spatiösa torget. Ett annat uttryck som blir tydligt i jämförelse med skulpturen i Nynäshamns är livfullheten i den lilla bronsskulpturen i Vallentuna. Här finns rörelse. Barnets position är inte rakt ovanför utan snett i förhållande till mammans kropp. Vi kan också föreställa oss joller och skratt.

Axel Wallenbergs skulptur Mor och barn är ett exempel på hans tidigare konst med realistiska figurer präglade av ett klassicerande formspråk. Under 1950- och 60-talen började han successivt intressera sig för en mer abstrakt skulpturstil. Hans skulpturer blir mer förenklade och renodlade, även om han aldrig helt lämnade det föreställande i sina arbeten.

© Axel Wallenberg/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Mattias EK

Skulpturen är placerad i bostadsområdet Norrgården på en av gårdarna. Området byggdes mellan 1967-1969. Om skulpturen placerades i samband med byggnationen är osäkert. Den kan ha placerats i efterhand.

Konstnär: Wallenberg, Axel

Närmaste SL-hållplats: Vallentuna Norrgården

close-icon