Lykthuset

Lykthuset

Konstnär: May Starck

Tillkomstår: Okänd


Kommun: Danderyd

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Församlingsgården i Danderyd

Närmaste SL-hållplats: Danderyds kyrka

Skulptur i grön brons med människor inuti en rektangel. En vuxen man med tre barn.

Lykthuset. ©May Starck/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Vardagssysslor i skulpturtorn på församlingsgården.

Maj Starck skulpterade huvudsakligen berättande motiv i episka reliefer, kyrkoinredningar och skulpturer. På församlingsgården i Danderyd är hennes tornliknande skulptur “Lykthuset” placerad. Den är indelad i fem våningar. På varje våning kan du se människor i livets olika skeden. Lite som en ålderstrappa eller som en del av en ålderstrappa. På en av våningarna sitter en kvinna i gungstol och läser. Ett annat motiv visar en pojke som rider på sin pappas axlar och ett ungt par som står ömt omslingrade under nymånen.

En tornliknande figur med människor inuti en rektangel.
Lykthuset. ©May Starck/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.