Besöksmål: Temenos

Kommun: Danderyd

Konstnär: Ann Magnusson
Tillkomstår: 1998
Plats: Danderyds sjukhus 

För en av gårdarna på Danderyds sjukhus har Ann Magnusson skapat ett verk med den grekiska titeln Temenos. Det är en gestaltning, ett helhetsverk med en stol som är avskärmad med väggar av blästrat glas. Under sommarhalvåret kan man gå ut på gården och slå sig ner på stolen. 


©Ann Magnusson/Bildupphovsrätt i Sverige 2018. Fotograf: Rebecka Walan

Så här berättar konstnären Ann Magnusson om verket: 

“I Grekland, en gång i tiden, var temenos en avskild plats. Den var helig och fick bara beträdas efter det att man gjort speciella förberedelser. Avgränsningen kunde vara enkel, man drog en osynlig cirkel eller gick runt platsen. Inom dess gränser var man oangriplig – asulos. Ingen fick fångas eller dödas där. Området hade skurits ut ur livets världsliga skikt. Det var en asylplats. 

På glaset är en text där det står: “Om jag får, så får du.” Texten upprepas över hela glaspartiet. 

Temenos är grekiska och kommer av verbet temno som betyder skära, avskilja.

Asulos är också från grekiskan och betyder asyl, som alltså är en fredad plats, där man är oangriplig.

Konstnär:
Ann Magnusson

close-icon