Levande stenblock

Levande stenblock

Konstnär: Torsten Fridh

Tillkomstår: 1990-tal

Material: Sten


Kommun: Botkyrka

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Bostadsområde i Norsborg (Balders, Lokes, Brages och Iduns väg)

Närmaste SL-hållplats: Tornbergsskolan

Skulptur med två rundade stenar som balanserar på ett grått stenblock med ett stenblock ovanpå. Gräs framför och träd och hus bakom

Levande stenblock. ©Torsten Fridh/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

På fyra gårdar i ett bostadsområdet i Norsborg hittar du fyra massiva stenskulpturer av marmor. Uttrycket är urtida och spännande. Varje skulptur står för sig själv, men när väl du hittat alla fyra förstår du att de hänger ihop. Du hittar dem vid Balders väg, Lokes väg, Brages väg och Iduns väg.

Grekisk arkitektur

Två av skulpturerna påminner till viss del om gammal grekisk tempelarkitektur. Liksom denna har skulpturerna komponenter som pelare och överliggande delar. Men uttrycket skiljer sig ändå, det råder ingen tvekan om att konstverken är från vår egen tid.

Den skulptur som är placerad vid Balders väg består av tre delar. I botten ligger ett fundament, på detta står två kraftiga pelare och ovanpå dessa ligger en fris, eller snarare en överliggare, för den saknar dekorationer som friser brukar ha. Det finns heller ingenting ovanpå, och friser brukar vara en del mellan kolonner och tak. På pelarna finns kapitäl som påminner om den doriska stilen. Uttrycket är urtida och tack vare att skulpturen står på en kulle syns den väl och är svår att missa.

På Lokes väg finns en liknande skulptur. Här har konstnären lagt en oslipad stenplatta fylld med fossiler och snäckor som fundamentet. Två stora stenbumlingar är placerade ovanpå denna. På stenarna ligger en fris. Stenarnas placering och form gör att skulpturen ser ut att vackla, samtidigt som det är något rejält och gediget över den.

Två stenpelare mellan två stora fyrkantiga stenblock. Grönska och hus bakom.
Levande stenblock. ©Torsten Fridh/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.
Stora fyrkantiga stenblock.
Levande stenblock. ©Torsten Fridh/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Som robotar

De två andra skulpturerna är uppbyggda på ett annat sätt och har också ett annat uttryck, även om materialet är detsamma. Formerna är här mer geometriska. På Brages väg är till exempel skulpturen uppbyggd av tre runda ringar och på dessa har en fyrkantig form placerats. Högst upp ser du en rund form, likt ett huvud. Denna skulptur påminner mer om en figur än arkitektur. Liknar den inte lite en robot? På samma sätt är det med skulpturen på Iduns väg, den liknar både en kolonn och en robot. Vad skulle hända om de fick liv? Hur tror du att de skulle de röra sig och låta?

Skulptur av sten med fyrkantiga och runda former som står på gräs. Träd och hus i bakgrunden.
Levande stenblock. ©Torsten Fridh/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Elisabeth Boogh.
Skulptur av sten med fyrkantiga och runda former som står på gräs. Träd i bakgrunden.
Levande stenblock. ©Torsten Fridh/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Elisabeth Boogh.

De fyra skulpturerna är alla omgivna av 1960- och 1970-talens funktionella höghusbebyggelse, den som vi också kallar miljonprogrammet. Skulpturerna och deras uråldriga uttryck blir en kontrast till omgivningen. Samtidigt kan de med sin koppling till forna tiders arkitektur upplevas som en sammanbindande länk mellan då och nu.