Besöksmål: Levande stenblock

Kommun: Botkyrka

Konstnär: Torsten Fridh
Tillkomstår: 90-tal
Plats: Bostadsområde i Norsborg (Balders, Lokes, Brages och Iduns väg)

På fyra gårdar i ett bostadsområde i Norsborg står konstnären Torsten Fridhs fyra massiva stenskulpturer av Hoburgsmarmor från Gotland.

Två av skulpturerna för tankarna tillbaka till antiken. De påminner om gamla grekiska tempel. På Balders väg är två korta pelare placerade på ett kraftigt fundament. På pelarna följer kapitäl och fris. På Lokes väg finns den andra skulpturen som vittnar om samma tankegång. Här har konstnären på fundamentet lämnat en tung, oslipad stenplatta fylld med fossiler och snäckor. Tre stora stenbumlingar har också placerats ovanpå, och ovanpå dem en del av en fris. Stenbumlingarnas placering gör att hela skulpturen ser ut att vackla och är på väg att falla omkull.

©Torsten Fridh/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Fotograf Elisabeth Boogh
©Torsten Fridh/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Fotograf Elisabeth Boogh

De övriga två skulpturerna bygger också på massiva geometriska former men med motiv från samtiden. På Brages väg ser stenblocken ut som en robot och på Iduns väg står en skulptur som  kan uppfattas som ett mellanting mellan kolonn och robot.

De fyra skulpturerna är alla omgivna av 1960- och 70-talens funktionella höghusbebyggelse. Skulpturerna kontrasterar med omgivningen på samma gång som de kan upplevs som en sammanbindande länk mellan då och nu.

Konstnär: Fridh, Torsten
Tillkomstår: 1990-tal

Närmaste SL-hållplats: Tornbergsskolan

close-icon