Leklabyrinten Borgen

Leklabyrinten Borgen

Konstnär: Karin Issef

Tillkomstår: 2000

Material: Tegel och järn


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Historia, Offentlig konst

Adress: Oxens gata 246

Närmaste SL-hållplats: Söderbyleden

Låg mur av tegel som bildar gångar att gå i sedd uppifrån.

Leklabyrinten Borgen. ©Karin Issef/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Leklabyrinten är en plats för lek och fantasi. Här har konstnären Karin Issef har utgått från platsen, historien och barns sätt att leka.

Labyrinten är placerad intill ett berg, i en sluttning vid en dunge med träd. Den är gjord av en låg mur av tegel. Labyrinten kan ses på två sätt. Gångarna mellan murarna i tegel bildar en labyrint och muren en annan.  Det gör lekmöjligheterna många. Antingen kan du gå på muren eller i gångarna. Eller bara slå dig ner på muren och fundera en stund.

I teglet finns små hålrum. Där inne hittar du små, luriga skrattande djävlar. De ska skydda oss från ont. De är inte farliga utan goda väsen. Djävlarna är gjorda av järn. På muren finns också en tupp i järn som påminner om historien. Tuppar finns på kyrktorn och även på runstenar i trakten.

Låg mur av tegel som bildar gångar att gå i.
Leklabyrinten Borgen. ©Karin Issef/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Labyrinter har funnits sedan urminnes tider i olika kulturer. Vad man använt dem till är svårt att veta eftersom det sällan finns skriftliga källor från tiden när de uppfördes. Enligt folktron använde man dem som skydd mot farliga väsen och sjukdomar. Det finns också teorier om att man förr i tiden lekte lekar i labyrinter.

Idén att göra en labyrint fick konstnären när hon såg sluttningen med träd runtomkring. Hon fick också inspiration av Haninges historia där det bott människor sedan forntiden. Det som vägledde henne i arbetet var de lekar hon själv lekte som barn.

Om konsten i Haninge

Konsten som presenteras i Haninge är belägen i Handen, Brandbergen och Tungelsta. Flera verk har anknytning till platsen, dess historia eller invånare. Haninge följer enprocentregeln vilket betyder att en procent avsätts för offentlig konst vid nybyggnation. Spännvidden av uttryck och tekniker är påfallande. Här finns mycket att upptäcka, uppleva och lära. Den offentliga konsten kan bli en spännande ingång till kommunens historia. Men varje konstverk rymmer också en hel värld som var och en upplever på sitt sätt.

Ta gärna med dig en vän när du går på konstvandring. Att samtala om konsten gör att vi se mer. Både av konsten och varandra.