Ledfyrar

Ledfyrar

Konstnär: Gunilla Wihlborg

Tillkomstår: 1995

Material: Tegel


Kommun: Södertälje

Besöksmålstyp: Historia, Offentlig konst

Adress: Pendeltågsstationen

Närmaste SL-hållplats: Södertälje Centrum

Tre skulpturer av tegel framför en gul byggnad.

©Gunilla Wihlborg/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Vid pendeltågsstationen Södertälje centrum möts du av skulpturgruppen Ledfyrar.  De tre skulpturerna ser ut som fristående kolonner. De är gjorda av återanvänt, handplockat tegel från det gamla nedlagda tegelbruket i Sandviken i Enhörna. Till stilen smälter de in med den omkringliggande arkitekturen, och det gamla stationshuset i tegel från 1860, ritad av arkitekt A.W. Edelsvärd.

Ledfyrarna är krönta av neonslingor som konstnären ser som symboler för Södertälje. Södertäljes forntida historia och vikingarnas segelled symboliseras med den röda slingan ur en drakes gap. Den blå slingan speglar Södertäljes läge vid vatten. De gröna slingorna, som likt rök stiger ur skorstenarna, står för  industristaden Södertälje. Konstnären har tagit fasta på historien, naturen och industrin som viktiga platser och minnen för Södertäljes identitet. Vad tycker du är det viktigaste med Södertälje?

Tre skulpturer av tegel framför en gul byggnad.
Ledfyrar. ©Gunilla Wihlborg/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Om konsten i Södertälje

I Södertälje finns offentlig konst från 1909 och fram till idag. Konsten speglar olika tider och ideal. Här presenteras konst i stadskärnan med omnejd. Flera konstverk har en internationell prägel, dessa har tillkommit bland annat i samband med utställningar i Södertälje konsthall då konstnärer inbjudits från olika länder att delta och som sedan anlitats för att göra offentliga verk. Utmärkande är också de skulpturer som står i stadens alla vackra parker. Konsten i Södertälje andas både dåtid och nutid, och kan ses som en stor utomhus-utställning att vandra runt i.