Kulturspår – Norsborg

Kulturspår – Norsborg


Kommun: Botkyrka

Tillgänglighet: Ljudfil, Parkering

Besöksmålstyp: Fornlämning, Industri­historia, Kulturspår, Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Norsborg t-banestation

En stor maskin som ska rena vatten.

Norsborgs vattenverk. Foto: Jenny Bergensten.

I norra Botkyrka finns tre kulturspår. Det är kortare promenader som via skyltar berättar om spännande kulturmiljöer i Norsborg, Hallunda och Fittja. Till kulturspåren hör även ljudfiler med personliga berättelser från människorna som bor och verkar på platserna. Kulturspåret i Norsborg börjar vid vattenverket och går sedan vidare till Norsborgs herrgård och vidare i en slinga längs vattnet och över ett berg tillbaka till vattenverket.

Kulturspåret i Norsborg markeras av den blå linjen på Lantmäteriets karta.

Vattenverket

Koldrivet verk från 1904

Den drygt hundraåriga tegelbyggnaden vid huduventrén utgör den västra delen av Norsborgs vattenverk, som invigdes högtidligt av kung Oscar II den 6 oktober 1904. Till vänster om vattenverket finns en vit byggnad som är det gamla kolförrådet. Mängder av kol gick nämligen åt för att hålla igång ångpannan som drev de gamla vattenpumparna.

Vid Norsborgs vattenverk pumpas vatten från Mälaren in i vattenverket och renas där i tre steg. En liten mängd vatten tas också in från Bornsjön. Från det att sjövattnet pumpas in i vattenverket tar det tolv timmar innan det är färdigt dricksvatten.

I slutet av 1800-talet hade Stockholms befolkning ökat kraftigt och de två vattenverken vid Eriksdal och Skanstull räckte inte längre till för att fylla det ökade vattenbehovet. Stockholms stad köpte därför marken här vid Norsborg för att bygga ett nytt vattenverk.

När vattenbehovet åter igen ökade kraftigt, denna gång på 1960-talet, byggdes den östra delen av vattenverket och den stod klar 1974. Den östra delen ligger längre in på området.

Samtidigt som vattenverket byggdes uppförde man också tjänstebostäder för arbetarna. Alla bostäder från sekelskiftet var försedda med vatten och avlopp, vilket var ovanligt vid den tiden. Varje familj hade också en trädgårdstäppa och ett potatisland. En del av Vattenverkets personal bor fortfarande i bostadshusen kring verket.

En metalltrappa med utstansat mönster i sättstegen.

Foto: Jenny Bergensten

Lyssna på Olle när han berättar om vattenverkets historia och hur vattnet från verket hamnar i din kran hemma.

Tänk…

… att vi nu för tiden tar för givet att vattnet som kommer ur vattenkranen går att dricka utan att vi blir sjuka. Kan du tänka dig att man på 1800-talet riskerade att smittas och dö av kolera nästan varje sommar? Det var något ont man fick lov att vänja sig vid. Och tänk så hemskt att inte veta varifrån smittan kom och om det gick att bota…  

Foto: Mattias Ek

Herrgård och gravfält

Norsborgs herrgård med sin tillhörande engelska park är anlagd mitt i ett gravfält från järnåldern.

Herrgården lät Johan Liljencrantz, som var finansminister hos Gustav III, bygga i slutet av 1700-talet. Den gula träbyggnaden har så kallade pilastrar på hörnen och kolonner som bär upp entrén. Stilen är sengustaviansk och inspirerad av antiken.

När Liljencrantz började bygga sin herrgård hette platsen Borg. Hans fru hette Eleonora och den nya herrgården fick namnet Noras borg som sedan blev Norsborg. Liljencrantz lät också bygga Sturehovs slott och han var även ägare till Slagsta gård. Liksom Sturehov, ägs Norsborgs herrgård av Stockholms stad som köpte marken här vid Bornsjön 1901 för Stockholms Vattenverks räkning.

Den sex meter höga kullen, storhögen, inne i parken är med sina 46 meter i diameter, Södermanlands näst största gravhög. Redan 1939 undersöktes storhögen av arkeologer och inte mindre än sju gravar (kremeringar) hittades. Fem av dem kunde med hjälp av de fynd som gjordes dateras till 700-talet.

I en av gravarna fanns resterna av en man som blivit begravd tillsammans med gåvor av guld, förgyllt silver och brons. Hans dräkt hade haft invävda guld- och silvertrådar och ett praktsvärd med guld hade fått följa med på den sista resan. Här hade en mäktig storman blivit begravd. Det finns sammanlagt 23 gravar inne i parken.

En grusväg leder fram till den gula huvudbyggnaden med brutet tak. Den flankeras av två flyglar.
Templet i ljusgul kulört har ett välvt vinrött koppartak och ligger på en kulle. med vattnet bakom. Entrén markeras av fyra grå pelare.
En gravsten sticker fram mellan stora rötter som växt över stenen.

Foto: Jenny Bergensten

Tänk…

… om sagan är sann. Att det verkligen var den hårde hövding Hunding som begravdes i den stora gravhögen framför dig, tillsammans med sina fyra söner. Och att det var ynglingen Helge som dödade dem alla. Sagan berättar att Hundings fyra söner krävde att Helge skulle böta för att han dödat deras far. Helge, som bara var femton år och känd för sitt hemska humör, ilsknade till och dödade dem alla fyra. 

Efter gravbålet, som måste ha synts vida omkring och ut över vattnet, reste släkten den mest praktfulla gravhögen i trakten över hövdingen och hans söner. Och tänk att högen står kvar än i dag 1300 år sen

Utkikstornet i engelska parken

I slutet av 1700-talet blev det populärt att anlägga romantiska, så kallade engelska parker. På slingrande gångvägar genom ett planterat naturlandskap med böljande kullar, skulle man mötas av överraskningar i form av små tempel, utsiktstorn och medeltida ruiner.

Ett torn i rött tegel. Högst upp finns en plattform kantad av något som ser ut som ett medeltida bröstvärn.
Utkikstornet i engelska parken. Foto: Jenny Bergensten.
Lyssna på Martina från St. Botvids gymnasium, hon tog en promenad i området och blev överraskad.

Utsiktsberget

Fortsätt promenaden längs Mälarens strand och vandra sedan upp på berget där du har en fin utsikt över parken och bebyggelsen i söder.

Besöksinformation

Kulturspåren är markerade med blå färg på kartan och det finns informationsskyltar på flera platser längs spåren. Du kan även ta del av texter och ljudfiler i appen OnSpotStory. Ladda ner den gratis till din telefon där appar finns och leta fram Kulturspår Botkyrka.

En kod som används till mobilen.
QR-kod till Kulturspår Botkyrka.

Relaterad läsning och lyssning

Lyssna på en berättelse om Norsborgs Sverigefinska befolkning på 1600-talet (upptackhistorien.onspotstory.com)

Möt bröderna Risto och Olavi som arbetat i 40 år vid Norsborgs vattenverk (upptackhistorien.onspotstory.com)