Huvudskär

Huvudskär


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Kust och skärgård

Klippor som små hus står på. Klipporna ligger intill vattnet.

Huvudskär. Foto: Bertil Hedstierna.

Huvudskär ligger längst ut i havsbandet och är en ögrupp med 200 öar och skär utanför Utö och Ornö. På Huvudskär fanns under medeltiden det mest betydande säsongsfisket.

Tillfälligt boende för säsongsfiskare

Här vistades fiskare under delar av året för att fiska i hela skärgården. Den välbevarade bebyggelsen som finns idag är från tiden som lots-, tull- och fyrplats på 1800-talet. Öarna saknade ägare men kronan ansåg att alla skärgårdsfiskare skulle betala skatt. Och eftersom hundratals fiskare samlades här varje år fanns behov av regler. En så kallad skråstadga skrevs på uppdrag av kungen år 1450 av riksrådet Erengisle Nilsson, ägaren till Hammersta gård i Ösmo. Den är den äldsta kända i sitt slag och gällde också vid andra fiskelägen i skärgården.

Ordning och reda

För att se till att fiskarna lydde reglerna utsågs en hamnfogde. Bestämmelserna var stränga. Alla skulle fiska på lika villkor och ingen fick riskera fisket, säkerheten eller fiskelägets rykte. På söndagarna var det obligatorisk gudstjänst i öns kapell. År 1719 brändes bebyggelsen av ryssarna men de enkla bodarna byggdes snart upp igen. Under 1800-talet blev Huvudskär lots-, tull- och fyrplats.

Fyr, tull och lotsar

Den första lotsvaktsstugan byggdes 1860 och 1881 blev Huvudskär en fristående lots- och fyrstation. Den första fyren från 1882 var fotogeneldad och byggd som ett torn ovanpå en vanlig stuga. I början av 1900-talet fanns här fyra tullfamiljer, fyra lotsfamiljer och två fyrvaktarfamiljer. Men när tullstationen drogs in 1925 och den nya fyren stod klar 1931 behövdes bara en fyrvaktare på ön. Sedan 1970-talet är ögruppen naturreservat efter att ha köpts av Skärgårdsstiftelsen.