Husby i Bro

Husby i Bro


Kommun: Upplands-Bro

Besöksmålstyp: Fornlämning, Religiös byggnad

En sten med inristade tecken på.

Husby i Bro, Assurs sten. Fotograf: Anna Ulfstrand.

I Husby i Bro finns ett gravfält med två stora gravhögar, en runsten samt en medeltida kyrka.

Två gravhögar

Öster om Bro kyrka finns ett gravfält med två stora gravhögar. Den största högen är kraftigt söndergrävd, men den mindre som kallas Assurs hög är välbevarad. Ingen av gravhögarna är undersökt, men storhögar brukar innehålla brandlager efter gravbål med rester av guldföremål, vapen, brädspel, glaskärl och ben efter offrade husdjur och jaktfåglar. Storhögar brukar dateras till yngre järnålder (550-1050 e. Kr).

Kungens gårdar

Husby i Bro var under senmedeltiden med sina 17 gårdar en av Mälardalens största byar. Husbyar var i början av medeltiden kungliga förvaltningsgårdar och Husby i Bro var i kunglig ägo ända till 1500-talet. I hagmarken väster om kyrkan syns fortfarande husgrunder efter byns gårdsbyggnader.

Bro gård och kyrka

Bro kyrka byggdes i slutet på 1100-talet. Kyrkan har inget torn, men på kyrkogården står en klockstapel i trä. På kyrkogården finns ett gravkapell som byggdes åt greve Erik JF Sparre som var ägare till herrgården Bro gård. På Bro gårds marker finns idag en av landets största golfbanor. Herrgårdsbyggnaden är nu klubbhus och uppfördes efter ritningar av Herman Holmgren som också ritade gravkapellet.

Assurs sten

Norr om kyrkan står en runsten som Ginnlög lät resa efter sin man Assur, son till Håkon jarl. Under tidig medeltid var jarl titeln på kungens närmaste man. Ginnlög tillhörde en annan mäktig släkt med kopplingar till östra Södermanland. Assur är antagligen inte begravd i Assurs hög eftersom han var kristen och högar uppfattades som hedniska på hans tid.

Läs mer

I appen Upptäck Historien finns en digital guide till Bro kyrka. Du kan ladda ner appen till din mobila enhet eller se innehållet här: Bro kyrka (upptackhistorien.onspotstory.com)