Hästskojare

Hästskojare

Konstnär: Sven Lundqvist

Tillkomstår: 2009

Material: Brons


Kommun: Lidingö

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Rastplats längs med Elfviksleden

Närmaste SL-hållplats: Lejonvägen

En skulptur med tre män och en häst på en ljusgrå sockel. En av männen håller i hästens grimma medan de andra tittar på. Hästen håller upp huvudet mot luften och har öppen mun. Bakbenen är böjda.

©Sven Lundqvist/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Anneli Mannberg.

Hästen stretar emot. Den är på väg att sätta sig på bakhasorna och blottar tänderna. Vi kan föreställa oss hur den gnäggar högljutt, men hästägaren verkar obekymrad över hästens krumbuktande. Han håller i grimman och är vänd från hästen medan han tittar på de två herrarna som ska inspektera djuret. De ser skeptiska ut. Titeln anger att det är en hästskojare de har att göra med.

Så kunde det gå till förr i världen när hästar såldes och kanske händer det fortfarande. Hästen ska visas upp från sin bästa sida. Fel och brister säger inte försäljaren något om.

Dramatik

Skulpturen innehåller stor dramatik. En häst som stretar emot har starka krafter. Men det är i männens minspel som det verkliga dramat äger rum. Hästförsäljaren ser inte glad ut, mungiporna är neddragna. Den främre köparen som håller i en käpp ser heller inte glad ut. Den andra mannen står med händerna lojt knäppta bakom ryggen. Förmodligen blir inte köpet av, de har genomskådat hästskojaren.

En skulptur med tre män och en häst på en ljusgrå sockel. En av männen håller i hästens grimma medan de andra tittar på. Hästen håller upp huvudet mot luften och har öppen mun. Bakbenen är böjda.
Hästskojare. ©Sven Lundqvist/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Anneli Mannberg.

Invigning

När skulpturen kom på plats talade Carl Johan Gestrup, ordförande i kultur- och fritidsnämnden:

“Skulpturen Hästskojare föreställer sådant vi läst om hos till exempel Frithiof Nilsson Piraten, eller hört andra berätta om. En scen återgiven med den glimt i ögat och i det behändiga format som kännetecknar den här fina lidingökonstnären. Skulpturen har stått i konstnärens trädgård i flera år, fram tills Lidingö Stad gavs möjlighet att förvärva verket. Det lånades omedelbart ut till Solvalla en period. Därför tog det lite tid innan det nu kom på plats. En tanke var att placera skulpturen i en rondell, men det hela landade senare i att kultur- och fritidsnämnden bad park- och konstkunniga i administrationen om tre kvalificerade förslag till placering, som tillät barn att klappa och krama de här gubbarna.”

Carl Johan Gestrup, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Skulpturen göts i två exemplar och ett exemplar finns i Sandviken där den uppfördes redan 1984.

Parken har i folkmun fått sitt namn av skulpturen. Den kallas för Hästskojarparken.

Om konsten på Lidingö

Det finns flera offentliga konstverk i Lidingö stad. Det finns en konstnärlig förankring genom Millesgårdens konstskatt som också avspeglas i det offentliga rummet. Många av konstverken har tillkommit under senare år, både av Milles och andra konstnärer. Ett antal konstverk är också donerade. Flera av konstnärerna har varit eller är bosatta i kommunen. 

Här finns konstverk som knyter an till historien och även till historiska personer som haft koppling hit, som till exempel Raoul Wallenberg, men också verk som kan ge upphov till mer fria associationer och reflektioner.  Du kan gå en konstrunda, se flera eller bara några verk åt gången. Den offentliga konsten hittar du både i centrum, utmed vattnet och på andra platser på ön.