Besöksmål: Fontän

Kommun: Norrtälje

Spår av forna tider i Sivert Lindbloms skulpturgrupp.

Vid Roslagens Sparbank i Norrtälje finns Sivert Lindbloms fontän med tre mindre skulpturer placerade. Han beskriver sitt verk på följande sätt. “Fontänens gestalt ger det fallande vattnet möjlighet till rörelse, reflexer och ljud för att slutligen försvinna genom ett galler som omger fontänens sockel. I kvällsmörkret framträder en inverterad stjärnbild i den omslutande stenläggningen. Är du observant kan du upptäcka ord präglade i bronsen – utan inbördes sammanhang men med det ensamma ordets innehåll och poetiska möjligheter.

På de tre runda stensocklarna beskrivs tid och rum med utsnitt av hav och skärgård. Den blinkande fyren, Söderarm, på sin granitholme och postbåten, Poseidon, på väg. På den tredje sockeln möts vår tids geometri i form av Dürers polyeder, och de 400 miljoner år gamla fossilerna stromatoporoider.”

Konstnär: Lindblom, Sivert
Tillkomstår: 2006

Närmaste SL-hållplats: Rögårdsgatan

close-icon