Fiskarflickan

Fiskarflickan

Konstnär: Ansgar Almquist

Tillkomstår: Okänt

Material: Brons


Kommun: Lidingö

Besöksmålstyp: Fontäner, Människor, Offentlig konst

Adress: Lidingö Stadshus

Närmaste SL-hållplats: Lidingö centrum

En skulptur av en naken flicka som sitter i en fontän med porlande vatten stenar.

Fiskarflickan. ©Ansgar Almquist/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Anneli Mannberg.

Skulpturen heter Fiskarflickan, men hennes kroppsformer antyder att det rör sig om en ung kvinna. Hon sitter ner vid fontänens kant och blicken är riktad neråt. Där nere ligger en fisk som hon håller handen på. Gestalten är naken, formerna är fylliga och runda. Stillsamt betraktar hon vattnet och ser ner på fisken. Håret är uppsatt i knut. Frisyren liknar den på en klassisk romersk skulptur.

En skulptur av en naken flicka som sitter i en fontän med porlande vatten stenar.
Fiskarflickan. ©Ansgar Almquist/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Anneli Mannberg.

Den kvinnliga nakenakten är ett motiv i konsten som kan ledas långt tillbaka i tiden. Ja ända till antiken och över till 1800-talet då den förekommer i måleri och skulptur. Men under folkhemsperioden blir det allt vanligare att nakenakterna flyttar ut i det offentliga rummet:

“Placeringen av kvinnliga aktskulpturer i offentlig miljö är ett fenomen som i Sverige i stort sett sammanfaller med uppbyggandet av folkhemmets välfärdsstat. Tre decennier kring seklets mitt, 1940-, 50- och 60-talen tycks vara den period då flest kvinnliga aktskulpturer placerades i det offentliga rummet”.

Jessica Sjöholm Skrubbe i sin avhandling Skulptur i folkhemmet.

Hon visar också på att det finns flera manliga nakenstudier men att dessa skiljer sig på så sätt att mannen oftast är avbildad i en målmedveten handling, ofta är av idrottslig karaktär, medan den kvinnliga akten står eller sitter, och inte sällan har blicken riktad nedåt eller är innesluten i sig själv.

Vattnet i fontänen livar upp torget under sommartid. Kompositionen med stenar i fontänen leder tanken till skärgård och vatten, och vatten är ju också utmärkande  för Lidingö.

Ansgar Almqvist bodde på Lidingö och Fiskarflickan var en donation från konstnärens dödsbo 1973.

Om konsten på Lidingö

Det finns flera offentliga konstverk i Lidingö stad. Det finns en konstnärlig förankring genom Millesgårdens konstskatt som också avspeglas i det offentliga rummet. Många av konstverken har tillkommit under senare år, både av Milles och andra konstnärer. Ett antal konstverk är också donerade. Flera av konstnärerna har varit eller är bosatta i kommunen. 

Här finns konstverk som knyter an till historien och även till historiska personer som haft koppling hit, som till exempel Raoul Wallenberg, men också verk som kan ge upphov till mer fria associationer och reflektioner.  Du kan gå en konstrunda, se flera eller bara några verk åt gången. Den offentliga konsten hittar du både i centrum, utmed vattnet och på andra platser på ön.