EPA-husen i Årsta

EPA-husen i Årsta

Tillkomstår: 1947


Kommun: Stockholm

Tillgänglighet: Bil till entré

Besöksmålstyp: Arkitektur, Fler­familjs­områden

Närmaste SL-hållplats: Åmänningevägen

Fasaden på fyravåningshuset är mycket symetrisk med smala staket på de tre loftgångarna som sträcker sig längs de tre översta våningarna. I centrum syns stora glaspartier mot trapphuset och på sidorna dörrar och mycket små fönster till de olika lägenheterna.

Epa-husen är arbetarbostäder från 1940-talet och Sveriges första loftgångshus.

Hus för unga kvinnor

Idag är det ovanligt att företag ser till att de anställda har bostäder men 1947 såg det annorlunda ut. Då byggde EPA, Enhetsprisaktiebolagen två loftgångshus med 30 lägenheter för unga kvinnor som arbetade på EPA-varuhuset på Götgatan. Husen ritades av Gunnar Jacobson och Ann-Marie Delwig.

Loftgångar och gemensamhetslokaler

Loftgångshus förknippas kanske mest med miljonprogrammets stora skivhus där loftgångarna var ett sätt att få in fler bostäder per trapphus och hiss. Men det finns mycket som skiljer de här arbetarbostäderna från lägenheter från 1960- och 70-talet. Lägenheterna är till exempel mycket mindre och det var meningen att två unga kvinnor skulle dela på en lägenhet med kokvrå om 25-27 kvadratmeter. Någon tvättstuga byggdes inte, så det var handtvätt som gällde. Däremot fanns gemensamhetslokaler där de boende kunde träffas och umgås. Själva loftgången är också ett gemensamt utrymme, en stor balkong som de boende samsas om.

Minnen från ett annat samhälle

På 1990-talet planerades rivning av husen men de avskrevs och husen används idag som vanliga hyresrätter. De berättar om en annan tids samhällsproblem och lösningar. Den stora satsningen på bostadsbyggande i Sverige bidrog nämligen till att företag sällan behövde bekymra sig om de anställdas boende. Därför är EPA-husen unika.

Byggnadsantikvarie Eva Larsson berättar om EPA-husens arkitektur och historia.