En vandring

En vandring

Konstnär: Klara Kristalova

Tillkomstår: 2021

Material: Brons


Kommun: Huddinge

Besöksmålstyp: Människor, Offentlig konst

Adress: Karin Boyes torg

Två kvinnor håller varandra i händerna. De står i en cirkel, runtomkring utvecklar sig träd och grenar och bildar ett mönster, likt ett stort gallerverk. Stjärnor och månar runtom alltihop. Gatumiljö.

©Klara Kristalova/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Rebecka Walan.

Två kvinnor står vid början av en väg. Vägen är slingrande och skildrad i perspektiv. Den smalnar av, ungefär som i en målning. Verkets utgångspunkt är Karin Boye. Konstnären Klara Kristalova har utgått från hennes verk, liv, och även de teckningar som hon fann på Fullersta Gård i Huddinge där det finns ett helt rum som är tillägnat författaren.

Komposition och innehåll

De båda kvinnorna är centrala för skulpturen. Den ena kvinnan är i profil, och den andra ser du rakt framifrån. De håller varandra i händerna. Runtomkring utvecklar sig träd och grenar som bildar ett mönster, ungefär som ett gallerverk. Det är som om kvinnorna står inne i en skog och funderar över om de ska gå på den slingrande vägen eller ej.

Två kvinnor håller varandra i händerna. De står i en cirkel, runtomkring utvecklar sig grenarna till träd och bildar ett mönster, likt ett stort gallerverk.
En vandring. ©Klara Kristalova/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Rebecka Walan.

Kompositionen hålls ihop av en rundad form, som också fungerar som en ram. Den är smyckad med stjärnor och en måne högst upp. Konstverket hittar du vid ett nyanlagt torg som heter Karin Boyes plats. Torget ligger bara en kort bit ifrån den plats där Karin Boye delvis växte upp, i Villa Björkebo. Huset finns inte längre kvar.  

Om Karin Boye

Karin Boye föddes år 1900. När hon var 15 år gammal flyttade familjen från Göteborg till villan i Huddinge. Bara 22 år gammal debuterade hon med diktsamlingen “Moln”, och härefter skrev hon prosa och poesi med stor betydelse för både samtiden och eftervärlden. Några av de mest älskade dikterna är “I rörelse” och “Ja visst gör det ont när knoppar brister”. Karin Boye var bisexuell. Under den här tiden betraktades det som en sjukdom som man skulle bota. Karin Boye tog sitt liv när hon var 41 år gammal. Varför vet vi inte eftersom hon inte lämnade något meddelande efter sig.

Hur kom verket till?

När konstverket skulle tas fram utlyste Huddinge kommun en tävling. Konstnärer lämnade förslag, och de som blev utvalda att gå vidare fick ett kompendium med dikter av Karin Boye. Klara Kristalova utgick delvis från dikten som heter “Den vägen är smal”, men fick även inspiration från flera andra av författarens dikter. Stjärnorna fann hon också i Boyes dikter.

Konstnären ville att verket skulle ha en koppling till tiden då Karin Boye levde. Genom det genombrutna gallerverket anspelar hon på den dåtidens utformning av portar och grindar, och här passade materialet brons bra.

Tanken var att inte skapa ett monument över Karin Boye, utan ett verk som är ibland människor, så att de som går förbi kan upptäcka skulpturen i ögonhöjd. Tack vare att skulpturen är genombruten med gallerverket kan du se igenom den, och kanske även se andra människor som rör sig där bakom.  

“Man kan se det som en present när man är ute och går”, säger konstnären som tänker sig att de båda kvinnorna i verket för ett samtal varandra.

Vad tänker du att de pratar om?

Inspiration till konstverket

Här är en strof ur dikten Den vägen är smal som delvis var inspiration till konstverket:

Den vägen är smal, som två har att gå,
omänskligt smal, kan det tyckas ibland,
och är väl en människors väg ändå

/Ur diktsamlingen “För trädets skull”, 1935

I dikten I rörelse berättar Boye också om en väg:

Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.

Om konsten i Huddinge

I Huddinge finns flera områden med konst. Du hittar offentliga verk i Vårby, Vårby gård, Flemingsberg och Huddinge centrum. I Huddinge och Flemingsberg finns flera konstverk, här kan du gå en konstrunda och upptäcka verk med olika form och uttryck. Konstverken i Huddinge är inköpta och placerade under olika tider i kommunens historia.

För skolan i utbildningssyfte

Ämnen: Svenska och Bild

Läsa: Läs dikten I Rörelse och En vandring av Karin Boye.

Skriva: Se på de två gestalterna i konstverket och beskriv dem. Låtsas att du berättar för någon som inte kan se vad du ser. Hur är de klädda? Vilka ansiktsuttryck har de? Vad tror du att de ska göra? Är de tysta eller säger de något till varandra? Skriv ner din betraktelse.

Skriva: Skriv en egen dikt på temat Vägen.

Diskutera: Vilken betydelse har det att det finns konstverk tillägnat Karin Boye i närheten av den plats där hon bodde?

Analysera: Vad tror du att vägen betydde för Karin Boye? På vilket sätt skulle den kunna vara en metafor?

Koppling till Lgr 11

Kunskapskrav för ämnet Bild åk 9 (betyg E)

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Kunskapskrav för ämnet Svenska (betyg E) åk 9

  • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.