Du har tid! – Snäckfossil med stjärnsystem

Du har tid! – Snäckfossil med stjärnsystem

Konstnär: Nils G Stenqvist

Tillkomstår: 1986


Kommun: Huddinge

Besöksmålstyp: Helhetsgestaltningar, Offentlig konst

Adress: Huddinge station

Närmaste SL-hållplats: Huddinge station

En stor snäcka av sten framför cyklar och en blå vägg av kakel. Bakom snäckan en stor blå abstrakt perforerad form.

Du har tid –Snäckfossil med stjärnsystem. ©Nils G Stenqvist/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Stockholms läns museum.

En jättelik snäcka dominerar stationen. Du ser den tydligt från vilket håll du än kommer.

Konstverket på stationen är i själva verket en helhet med golv och väggar i samspel med snäckan och den blåa stjärnhimmeln bakom. På väggarna vid trappan ser du två emaljmålningar, den ena med motiv från rymden och den andra med snäckor från havet. Grindarna är också en del av verket och om du tittar noga kan du se att formerna liknar fossiler. Men det dominerande konstverket är snäckan som är tre meter hög.

Den är placerad på en refug som skiljer gångbanan och cykelbanan åt. Refugen är tänkt både som en sittplats och mötesplats. På kvällen lyser stjärnhimmeln bakom snäckan.

En stor snäcka står i en tunnelbanestation.
Du har tid! – Snäckfossil med stjärnsystem. ©Nils G Stenqvist/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Stockholms läns museum.

Konstnären har laborerat med storlek och tid. Snäckfossilen har blivit gigantisk, medan stjärnhimmeln är förminskad till en längd på cirka tre meter. Här står du framför två olika sätt att mäta tiden, med stjärnor som finns ljusår ifrån oss, och den geologiska tiden med ett djur som funnits för miljoner år sedan.

Så här beskriver konstnären sitt verk:

“Utsmyckningen handlar om kosmisk och geologisk tid, enorma och ofattbara tidsrymder, skrämmande och trösterika på samma gång. Den enda tid människan kan fatta är den tid hon lever i och som närmast omger henne; den tid som mäts med klockor och som bestämmer när tågen ska gå.”

På platsen där konstverket är placerat, en pendeltågsstation, är tiden viktig.

Nils G Stenqvist

Tågen ska komma i tid. Resenärerna försöker komma i tid. Pröva att se rummet som ett tempel, rest över samhällets kanske viktigaste grundsten. Tiden. Platsen här är en inbjudan till reflektion över vårt förhållande till tiden. Hur viktigt är det att komma på minuten när tiden i själva verket är oändlig?

Utsmyckningen är framtagen i samarbete mellan Huddinge kommun, SJ, SL och Statens konstråd.

Om konsten i Huddinge

I Huddinge finns flera områden med konst. Du hittar offentliga verk i Vårby, Vårby gård, Flemingsberg och Huddinge centrum. I Huddinge och Flemingsberg finns flera konstverk, här kan du gå en konstrunda och upptäcka verk med olika form och uttryck. Konstverken i Huddinge är inköpta och placerade under olika tider i kommunens historia.

För skolan i utbildningssyfte

Berätta eller Skriva

  • Beskriv konstverk och berätta vad du ser. Försök att inte använda värderande ord.
  • Hur påverkar konstverket dig? Vilka känslor får du när du ser på det?

Analysera

  • Hur påverkar konstverket platsen?
  • Hur påverkar platsen upplevelsen av konstverket? Jämför med om det skulle finnas i en grönskande park.

Argumentera

  • Välj en plats där du tycker att verket skulle kunna vara och argumentera för det. Självklart kan du välja den befintliga platsen liksom en annan platsen.

Skriva/Skapa

  • Skriv en dikt till konstverk. Förslag på tema: Hur jag känner mig när jag ser på Snäckan.