Dotter

Dotter

Konstnär: Hanna Beling

Tillkomstår: 2006


Kommun: Värmdö

Besöksmålstyp: Människor, Offentlig konst

Adress: Kommunhusets entré

Närmaste SL-hållplats: Gustavsbergs centrum

En skulptur av en flicka gjord av sten sitter i en fontän. Träd bakom.

©Hanna Beling/ Bildupphovsrätt 2019.. Foto: Rebecka Walan.

Blickstilla, likt en buddhastaty sitter en skulptur av en flicka i dammen utanför kommunhuset. Hon sitter på knä och ser med stor blick in mot kommunhuset. 

En flicka gjord av sten sitter i en fontän.
Dotter. ©Hanna Beling/ Bildupphovsrätt 2019. Foto: Rebecka Walan.

Hanna Belings dotter föddes för tidigt och det var osäkert hur det skulle gå, men Tora klarade krisen. Här sitter hon nu rofylld och stark. Flickan och vattendammen är också en symbol för kommunen Värmdö som har en ovanligt ung befolkningsprofil. Närheten till vatten är också ett kännetecken för kommunen.  

Placeringen utanför det hus där politikerna bestämmer och beslutar kommer sig inte av en slump. Inte heller hur flickan är vänd mot entrén. Hur ska de beslut som fattas idag påverka de unga? Och varför går det så långsamt med jämlikheten? Hennes gestalt påminner dagligen alla som går in i kommunhuset att fatta kloka och långsiktiga beslut med dagens unga i åtanke. 

Hör och se Hanna Beling berätta hur konstverket kom till

I konstnärens ateljé – Hanna Beling om Dotter.

Om konsten på Värmdö

Många av de offentliga verken i Värmdö kommun finns i Gustavsberg. Många har kopplingar till det gamla brukssamhället och keramisk produktion som bedrivits i fabrikerna. Idag finns många kreatörer i området och flera av dem arbetar med konsthantverk och keramiska material. I de offentliga verken möts det unika kulturarvet med samtiden.

Flera av konstverken finns i Gustavsbergs Hamn. Eftersom det inte är så långt mellan konstverken kan du med fördel gå en konstrunda. Här kan även även passa på att besöka Gustavsbergs Konsthall och Gustavsbergs Porslinsmuseum.