Djur i Vänortsparken

Djur i Vänortsparken

Konstnär: Eva Fornåå

Tillkomstår: 2018

Material: Brons


Kommun: Täby

Besöksmålstyp: Djur, Offentlig konst

Adress: Vänortsparken 18

Närmaste SL-hållplats: Täby centrum

En skulptur av en liten apfigur som håller i en grön stång.

Djur i Vänortsparken. ©Eva Fornåå/ Bildupphovsrätt 2019. Fotograf: Eva Dalin.

Fyra djurskulpturer är placerade i den lilla parken som är som en grönskande oas sommartid. En wallaby sitter och läser en bok under en blomma, och kvällstid fungerar blomman också som lampa. En tamandua hänger och klänger i en stång. Ett litet jordsvin går omkring och nosar på en sten. Ett spökdjur klamrar sig fast i en stång med både händer och fötter. Varför är denna samling av djur här i parken? Och var någonstans finns de på jordklotet?

En apa klamrar sig fast i ett träd.
Djur i Vänortsparken. ©Eva Fornåå/ Bildupphovsrätt 2019. Foto: Eva Dalin.

Djuren kommer från fyra olika världsdelar. Wallabyn är från Australien, jordsvinet från Afrika, spökdjuret från Asien och tamanduan från Sydamerika. Idén att göra djur från olika delar av världen fick konstnären Eva Fornåå av parkens namn. Samtidigt har djuren har blivit symboler för vänskap över olika delar av världen.

En figur som liknar en känguru sitter med en bok.
Djur i Vänortsparken. ©Eva Fornåå/ Bildupphovsrätt 2019. Foto: Eva Dalin.

Djuren är gjorda i naturlig storlek och alla sysslar de med något. Var och en har också sitt eget uttryck. Det lilla spökdjuret stirrar förvånat på oss med sina uppspärrade ögon. Wallabyn är koncentrerad i sin bok. Tamanduan klänger i sin stång medan jordsvinet går omkring i sin egen värld. Kanske letar den efter godsaker?

Ett jordsvin står på en sten.
Djur i Vänortsparken. ©Eva Fornåå/ Bildupphovsrätt 2019. Foto: Eva Dalin.

Idén är att djuren genom sina aktiviteter ska locka till samspel och inspirera barn, och förstås även andra besökare, att hitta på saker. Men deras olika sysselsättningar och uttryck leder också tanken till att vi alla är olika och att det är något fint med det.

Ett jordsvin hänger i ett räcke.
Djur i Vänortsparken. Eva Fornåå/ Bildupphovsrätt 2019. Foto: Eva Dalin.

Om konsten i Täby

I Täby är konstverken koncentrerade till Täby centrum. Här kan du gå en konstrunda på en timme eller en halvtimme. Kanske vill du ta en fikapaus efter att ha kikat på några av verken för att sedan fortsätta turen. Är det vackert väder och under sommarhalvåret kan det vara trevligt att ha med sig en fikakorg och slå sig ner i Vänortsparken bland djurskulpturer och växtlighet.  

Bakgrunden till att det finns så rikt med konst i Täby centrum beror på ombyggnaden som satte igång 2007 och blev klar 2018. Invånarna fick nya bostäder och ett nytt stort torg. I samband med ombyggnationen planerades det också för ny offentlig konst.

Arbetet med att hitta konstnärer började 2011. En jury bestående av tjänstemän från Kultur -och fritid och Samhällsutvecklingskontoret, politiker från Stadsbyggnadsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden samt en utomstående konstkonsult tillsattes. Juryn beslutade att köpa in färdiga verk till kommunen.

Utifrån de intresseanmälningar som kom in gjordes ett urval. Urvalet presenterades i tidningen Mitt i Täby där läsarna ombads rösta på sina favoritverk. Vinnarna är de som du nu kan se i centrum.