Dalarö och Dalarö skans

Dalarö och Dalarö skans


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Försvars­historia, Kust och skärgård, Religiös byggnad

Närmaste SL-hållplats: Dalarö torg

Ett stort hus med två trähus som står nedanför.

Foto: Anna Ulfstrand.

Dalarö är ett gammalt lots- och tullsamhälle som vid slutet av 1800-talet blev semesterort för välbärgade stockholmare. Utanför Dalarö ligger fästningen Dalarö skans.

Från tullstation till semesterort

Dalarö blev 1636 platsen för den så kallade stora sjötullen och landets viktigaste tullstation. Dagens Dalarö är därmed Haninge kommuns äldsta tätort och fortfarande ett levande skärgårdssamhälle med Dalarö torg som central plats. Dalarö fick regelbunden ångbåtstrafik med Stockholm 1852. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev det populärt bland stockholmare som hade råd att bygga sommarhus i skärgården och Dalarö har idag många rikt utsirade trävillor från denna tid. Kända konstnärer som Anders Zorn arbetade och kopplade av på Dalarö.

Dalarö skans

Dalarö skans stod klar 1682 efter Erik Dahlbergs ritningar. Han var en av stormaktstidens mest framstående fästningsbyggare. Men fästningen kunde inte hindra den ryska krigsflottan som 1719 härjade utmed den svenska kusten. Ryssarna höll sig utom skotthåll och brände Dalarö samhälle. En viss upprustning och utbyggnad av skansen gjordes 1808 i samband med finska kriget. Senare under 1800-talet förföll fästningen och användes enbart som förråd. Idag är den renoverad och väl värd ett besök.

Dalarö kyrka

Dalarös kyrka är från 1652 och har byggts om flera gången. År 1787 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Predikstolen är gjord för Tyresö kapell 1630 och kyrkans äldsta altartavla finns uppsatt på norra väggen. I tullhuset från 1788 finns nu Dalarö Kultur- och Föreningscentrum med ett skärgårdsmuseum och turistbyrå.