Dafnes förvandling

Dafnes förvandling

Konstnär: Bengt Amundin

Tillkomstår: 1962


Kommun: Täby

Besöksmålstyp: Offentlig konst, Sagor, antiken och väsen

Adress: Radarvägen

Närmaste SL-hållplats: Hangarvägen

En vit abstrakt skulptur med lång hals som står på en gräsmatta.

©Bengt Amundin/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Mattias Ek.

Bengt Amundins verk, Dafnes förvandling, är en fem meter hög, abstrakt skulptur. Temat är förvandling. I den grekiska mytologin förvandlade Zeus nymfen Dafne till ett lagerträd. Amundins skulptur påminner snarare om en stiliserad svan och det är lätt att associera till baletten Svansjön.

Hela skulpturen balanserar på en smal fot från vilken den expanderar utåt i en centrifugal virvelrörelse. Från denna expanderande bas sträcker sig en vertikal uppåt likt en svanhals.
Dafnes förvandling. ©Bengt Amundin/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Mattias Ek.

Hela skulpturen balanserar på en smal fot från vilken den expanderar utåt i en centrifugal virvelrörelse. Från denna expanderande bas sträcker sig en vertikal uppåt likt en svanhals. Skulpturens volym är indelad i vridna konvexa och konkava ytplan som möts i svagt rundade kanter och skapar rytmiska linjespel.

Om konsten i Täby

I Täby är konstverken koncentrerade till Täby centrum. Här kan du gå en konstrunda på en timme eller en halvtimme. Kanske vill du ta en fikapaus efter att ha kikat på några av verken för att sedan fortsätta turen. Är det vackert väder och under sommarhalvåret kan det vara trevligt att ha med sig en fikakorg och slå sig ner i Vänortsparken bland djurskulpturer och växtlighet.  

Bakgrunden till att det finns så rikt med konst i Täby centrum beror på ombyggnaden som satte igång 2007 och blev klar 2018. Invånarna fick nya bostäder och ett nytt stort torg. I samband med ombyggnationen planerades det också för ny offentlig konst.

Arbetet med att hitta konstnärer började 2011. En jury bestående av tjänstemän från Kultur -och fritid och Samhällsutvecklingskontoret, politiker från Stadsbyggnadsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden samt en utomstående konstkonsult tillsattes. Juryn beslutade att köpa in färdiga verk till kommunen.

Utifrån de intresseanmälningar som kom in gjordes ett urval. Urvalet presenterades i tidningen Mitt i Täby där läsarna ombads rösta på sina favoritverk. Vinnarna är de som du nu kan se i centrum.