Befrielse med återblick

Befrielse med återblick

Konstnär: Roland Haeberlein

Tillkomstår: 1975


Kommun: Upplands-Bro

Besöksmålstyp: Offentlig konst, Sagor, antiken och väsen

Adress: Bakom Kulturhuset

Närmaste SL-hållplats: Kungsängen station

En glänsande skulptur i torgmiljö.

Befrielse med återblick. ©Roland Haeberlein/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Vad är det som glimmar på torget i Kungsängen? Ett väsen eller en människa? Figuren balanserar på ett ben. Det andra benet är sträckt bakåt. För att klara av balansakten är överkroppen böjd som i en båge.

Det finns en rörelse framåt, samtidigt som det som liknar ett huvud är vridet bakåt. På något märkligt sätt håller figuren hålla balansen trots att den står på bara ett ben.

Bakgrunden till skulpturen var en tävling som utlystes av Umeå universitet. Temat skulle vara naturväsen och Roland Haeberlein deltog med en modell med titeln Björkbocken. Moderna museet köpte senare in skulpturen.

Figuren balanserar på ett ben. Det andra benet är sträckt bakåt. För att klara av balansakten är överkroppen böjd som i en båge.
Befrielse med återblick. ©Roland Haeberlein/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Skulpturen här i Kungsängen är en variant på det temat, men här är titeln “Befrielse med återblick”. Ett väsen som befriats men som inte kan låta bli att kasta en blick bakåt. Temat finns också i antiken, i berättelsen om Orfeus och Euridyke. Orfeus kunde inte låta bli att titta nedåt under vandringen upp från underjorden, trots överenskommelsen med Hermes att inte göra det. På grund av det förlorade han sin älskade Euridyke.

Frågan är hur det kommer att gå för den här figuren. Man kan också fundera på vad den har varit med om? Och vad den är befriad ifrån?

Om konsten i Upplands-Bro

Konsten som presenteras i Upplands-Bro är koncentrerad till Kungsängen och Bro centrum. Här finns en samling verk av välkända konstnärer. En samling som är av olika material och har olika uttryck, från upphöjt allvar till humor och glädje. En glad gris och ett springande naturväsen är två exempel.