Åtta stolar

Åtta stolar

Konstnär: Liv Due

Tillkomstår: 1993

Material: Granit


Kommun: Lidingö

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Parken vid Lidingö stadshus

Närmaste SL-hållplats: Lidingö centrum

Åtta stolar av sten som står i en ring på en gräskulle. Träd och hus bakom.

Åtta stolar. ©Liv Due/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Liv Dues verk inbjuder till samtal. Här kan man slå sig ner och diskutera både lättsamma och allvarliga ting.

Åtta stolar är placerade i en ring vända mot varandra. Fyra av dem har ryggstöd och de övriga fyra är formade som pallar. Alla sittplatser har en liten urgröpning i mitten. Utformningen och placeringen av sittplatserna känns både modern och uråldrig på samma gång. Stolarnas form är enkel samtidigt som placeringen och materialet leder tanken till forntida mötesplatser.

Åtta stolar av sten som står i en ring på en gräskulle.  Träd och hus bakom.
Åtta stolar. ©Liv Due/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Liv Due berättar om verket:

“Åtta stolar är av granit. De står i en ring med 6 meter i diameter, som en modern domarring. Varje block är delat i åtta delar. Stolarna är lite för stora; man sitter lite otryggt och exponerat. Man blir varsam med sina ord. Avståndet till den mittemot är tillräckligt stort för att ögat ska se med perception; utan att behöva dela upp synintrycket. Åtta i en grupp ska vara det idealiska antalet. Jag fick vibrationsskador i händerna av all slipning. Ta pauser ofta om du slipar sten!”

Liv Due

Om konsten på Lidingö

Det finns flera offentliga konstverk i Lidingö stad. Det finns en konstnärlig förankring genom Millesgårdens konstskatt som också avspeglas i det offentliga rummet. Många av konstverken har tillkommit under senare år, både av Milles och andra konstnärer. Ett antal konstverk är också donerade. Flera av konstnärerna har varit eller är bosatta i kommunen. 

Här finns konstverk som knyter an till historien och även till historiska personer som haft koppling hit, som till exempel Raoul Wallenberg, men också verk som kan ge upphov till mer fria associationer och reflektioner.  Du kan gå en konstrunda, se flera eller bara några verk åt gången. Den offentliga konsten hittar du både i centrum, utmed vattnet och på andra platser på ön.