Till innehållet

Museets två huvudinriktningar

Museet har numera två huvudinriktningar:

Dels som ett digitalt museum med uppgift att samordna vetenskaplig insamling, bearbetning och förmedling av kunskaper om hela regionens kulturmiljö, kulturarv, konst och hemslöjd.

Dels som en utåtriktad konsultativ expertinstitution riktad till länets alla kommuner, hembygdsrörelse och civilsamhälle gällande kulturmiljö-, kulturarvs-, musei- och hemslöjdsområdet.

close-icon