Använda samlingarna

Fotografier och handlingar i samlingarna har olika upphovsrätter och får användas på olika sätt. Hur de kan användas anges genom Creative Commons-licensen eller copyright-tecknet som visas under fotografiet eller handlingen.

Creative Commons-licenser

Licenserna talar om hur du får använda fotografierna och handlingarna.

• För CC:BY-NC-ND gäller följande villkor:
Upphovspersonens/fotografens namn måste alltid anges vid all användning.
Ange också museets eller föreningens namn på följande vis – Fotografens namn, Stockholms läns museum eller hembygdsföreningens namn, CC:BY-ND-NC
Fotografiet/handlingen får inte användas för kommersiella ändamål som medför ekonomisk ersättning.
Fotografiet/handlingen får inte bearbetas eller manipuleras. Enklare beskärning får göras.

• För CC:BY gäller följande villkor:
Upphovspersonens/fotografens namn måste alltid anges vid all användning.
Ange också museets eller föreningens namn på följande vis – Fotografens namn, Stockholms läns museum, CC:BY
Fotografiet/handlingen får användas, även i kommersiella sammanhang samt bearbetas och spridas.

Andra licensformer

Fotografier som kommer från enskilda fotografer eller samlingar kan vara märkta med ©. Det betyder att de inte får användas utan särskilt tillstånd för publicering. För fotografier märkta med © kontakta museet eller hembygdsföreningen om fotografiet kommer från samlingen Kollektivt kulturarv.

Övriga fotografier

En del fotografier i samlingarna har inte någon licensmärkning ännu. För dessa behövs särskilt tillstånd för användning.

Fotografier som finns på andra ställen på vår webbplats kan också omfattas av Creative Common-licenser men det framgår endast när de hittats  i Sök i samlingarna. Sök gärna efter fotografiet där för att veta vilken upphovsrätt som gäller.

Fotografier av okänd fotograf

I de flesta fall känner vi till vem som är upphovsperson till fotografierna i våra samlingar. Men för ett antal fotografier, särskilt de äldsta i samlingarna är fotografen okänd trots att vi gjort efterforskningar för att identifiera upphovsperson och rättigheter till fotografiet. Vi tar tacksamt emot all information om okända fotografer och upphovsrätter i våra samlingar.

Villkor för användning av fotografier

  • Vid publicering ska museets eller hembygdsföreningens namn samt fotografens namn alltid anges i anslutning till fotografiet eller i bildförteckning.
  • Fotografiet får inte användas i syfte som kan verka kränkande för upphovsperson eller avbildad person.
  • Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild själv ge samtyckte till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar helt på den som publicerar bilden.

I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729, 2005:539, 2005:360) samt till Dataskyddsförordningen GDPR (2016:679).

För frågor kontakta:
Om museets samlingar: samlingar.kultur@regionstockholm.se
Hembygdsföreningarnas samlingar: Kollektivt kulturarv

close-icon