Besöksmål: Vattenvirvel

Kommun: Ekerö

Som vattnets virvlande former

På Mälarö torg i Ekerö centrum står en av Ilhan Komans skulpturer. Den är placerad i mitten av en upphöjd rundel gjord av smågatsten. Själva skulpturen är placerad på en sockel som är cirka 1,5 meter hög vars sidor är beklädda med stål.

Skulpturen är utformad som en virvel. Den är utförd i glänsande stål som fångar upp och reflekterar ljuset. Att skulpturen är placerad på en sockel som är cirka 1,5 meter hög gör att själva konstverket från ett par vinklar får himmeln som fond.


©Ilhan Koman/
Bildupphovsrätt i Sverige 2012 Foto: Jenny Bergensten

Ilhan Koman experimenterade gärna med olika material med drivkraften att fånga dess inneboende kvaliteter. Här han testat stålets möjligheter att böjas och samtidigt strävat efter att få vatten att ta form i det hårda blänkande stålet. Just närheten till vatten, genom kanalen intill, har varit vägledande för skulpturens tema och utformning.


©Ilhan Koman/
Bildupphovsrätt i Sverige 2012 Foto: Jenny Bergensten

Ilhan Komans skulptur representerar den konstruktivistiska inriktningen i Sverige. Konstruktivismen var den konstnärliga ism som tog avstamp i Ryssland efter revolutionen, men som senare främst kom att omfatta icke föreställande konst uppbyggd av geometriska former.

Det är en god idé att ta ett varv runt skulpturen och se hur den förändras från olika vinklar. Med bara några få förflyttningar kan ögat uppleva oväntade ljusbrytningar och optiska effekter.

 

Konstnär: Koman, Ilhan
Tillkomstår: 1986

Närmaste SL-hållplats: Centrumslingan

close-icon