Till innehållet

Besöksmål: Vada

Kommun: Vallentuna

Vid Vada kyrka finns ett gravfält med tre stora gravhögar som ligger på rad. Utanför den medeltida kyrkan står två runstenar.

Norr om kyrkan finns ett gravfält från järnåldern med drygt 100 gravar, bland dem de tre stora högarna som ligger på rad längs Husaån och som kallas Sjökullarna. Högarna som inte är undersökta är antagligen från folkvandringstid (400-550 e. Kr) men kan också vara från vikingatid (800-1050 e. Kr). På andra sidan ån ligger Husa vilket troligen var en kungsgård under vikingatid och äldre medeltid. Ån är en del av det äldre färdstråk från havet till Uppsala som brukar kallas för Långhundraleden.

Vada kyrka byggdes ursprungligen omkring år 1200. Efter en brand på 1600-talet förlängdes kyrkan mot väster och en ny ingång togs upp. Under 1820-talet togs vapenhuset bort, tegelvalven ersattes med tunnvalv av trä och fönstren förstorades. Vid ombyggnaden försvann också de medeltida målningarna. Några rester av en målning finns kvar ovanför en dörr.

Gåva till älskarinna

Av kyrkans medeltida inventarier finns inte mycket kvar. Ett triumfkrucifix och ett altarskåp från omkring år 1500 finns idag på Historiska museet. Inne i koret finns två stenskulpturer som föreställer makarna Margareta Slots och Jakob Trello. Margareta hade varit Gustav II Adolfs älskarinna och fött en utomäktenskaplig son som kungen var far till. Hon fick byn av kungen när hon gifte sig med Trello. Vid kyrkan står två runstenar. Intill kyrkan ligger det gamla sockencentrumet med prästgård, klockarboställe och skola. Klockstapeln byggdes under 1640-talet.

Närmaste SL-hållplats: Vada kyrka

close-icon