Besöksmål: Sundbybergs tunnelbanestation

Kommun: Sundbyberg

Konstnär: Lars Kleen
Tillkomstår: 1985

Historia möter framtid i Sundbybergs tunnelbana. Lars Kleen har utformat stationen som en hyllning till stadens industrihistoria och byggnadstekniska hantverk, genom att skulptera olika husfasader från Sundbyberg förr och nu. Michael Söderlundh och Peter Tillberg medverkade med monumentala väggmålningar, men de är nu borttagna på grund av slitage.

©Lars Kleen/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Mattias Ek

Konstnären har konstruerat sex stora huskroppar. Idén till att utforma hus och fasader under jord fick han bland annat genom besök på hembygdsarkivet. Huskonstruktionerna anspelar fritt på historien och framtiden. Här berättas stadens historia ur konstnärens perspektiv. I botten finns ett gediget hantverkskunnande och en vördnad för husens olika material och skiftande karaktär. Kronans Knäckebrödsfabrik, den böljande tegelväggen, byggde Lars Kleen upp i sin verkstad i full storlek.

Plåtslagarens hantverk visas i ett  tak som stiger upp ur perronggolvet. Det är Arla-huset med sitt plåttak som du ser på fotot. Huset är nu rivet. Här har det gamla takets buktande volymer blivit till en magnifik skulptur tillverkad av plåtslagarmästare Sven Hammar.

Stenarbetarnas kunnande förmedlas i en granitfasad. Här under jord finns också en funkisfasad och en basarlänga.

Det fanns gott om träbasarer i Sundbyberg kring sekelskiftet. En del av dem fanns kvar långt in i modern tid. Den sista basaren revs i mitten på 1960-talet. Lars Kleens basarfasad föreställer Sturebasaren eller Augustadal som vid början av 1900-talet låg på Sturegatan 24.

Från skiss till färdigt utförande tog det sju år; från 1978 till 1985 då stationen var klar.

Konstnär: Kleen, Lars
Tillkomstår: 1985

Närmaste SL-hållplats: Sundbybergs centrum

close-icon