Besöksmål: Kusinerna

Kommun: Österåker

Konstnär: Monika Gora
Tillkomstår: 2013

Med sina mjuka former och låga höjd lockar Kusinerna till lek och rörelse. Varje skulptur har sin egen form – och egenhet. En av dem pekar lite mer uppåt, en är mera slät med svagt böjda former. Den tredje är något mittemellan. Här kan du fantisera om vilka egenskaper de skulle kunna ha. Kanske någon är mera dominerande, någon blyg, kanske någon är mera kavat medan någon är allvarlig. 


©Monika Gora/Bildupphovsrätt 2020, Foto Rebecka Walan

Men alla tre har samma färg, och liknande former. Man ser att de hör ihop. Monika Gora har kallat verket Kusinerna. Namnet kommer sig av att hon tidigare gjort en liknande skulpturgrupp som hon kallade Familjen  Malmö sjukhus. Där hängde skulpturerna från taket. Hon tänkte att de båda konstverken var släkt med varandra och då kunde dessa vara kusiner. Kusinerna finns också i Lidingö och i Höganäs kommun. Formerna har funnits länge i hennes repertoar. Det började med att hon arbetade med en skola och tog fram de bubbliga formerna. Då var de mera djurlika än nu, menar hon själv. 

Här i Åkersberga tillsatte man ett ungdomsråd med ungdomar som var med och beslutade om konstverket på platsen. Kusinerna fungerar också som ljusskulpturer. På kvällen lyser de upp platsen med ett orange sken.

Stenläggningen bildar en yttre ram och konstgräset blir till bakgrund. Man skulle faktiskt kunna se det här som en tavla. Ram, bakgrund och motiv. Vad tycker du att skulpturerna liknar? Vad får du för associationer? 

Konstnär:
Monika Gora

 

Närmaste SL-hållplats: Åkersberga station

close-icon