Sök

Besöksmål: Häst som reser sig

Kommun: Huddinge

Häst som reser och Kärlek på sju språk finns mellan två hus i Flemingsberg. Det är den enda gemensamma utsmyckningen av makarna Asmund och Lizzie Olsson Arle.

Hästen är gjord i brons. Den ser ut att anstränga sig, som om den försöker att ta sig upp från liggande till stående ställning. Varje muskel är i arbete på djuret. Att det är en anspänning syns särskilt i den sträckta halsmuskeln. Hästen är skildrad i ett sårbart läge. En liten knuff och den skulle obönhörligt trilla tillbaka. Konstnären Asmund Arle växte upp på en gård i Skåne och var väl förtrogen med djur i deras olika skeden. Det sårbara och det utsatta var teman som han ofta återkom till. Hans djur är inga glada stolta djur tämjda av människan. Så här berättar han själv om sina hästar: ”Konsten har mestadels hyllat den stolte ryttaren eller skildrat hästen som lyder. Jag utgår hela tiden från en bestämd individ. Djur är särartade personligheter.”

Runt hästen finns ett annat konstverk med titeln ”Kärlek på sju språk”. Det är utfört av konstnärinnan Lizzie Olsson-Arle som var gift med Asmund Arle. Verket består av sju cirkelformade plattor i terrazzo. Fyra av plattorna har olika höga pållar som också kan fungera som sittplatser. I cirklarna är ordet eller tecknet för ”kärlek” inristat på sju olika språk; arabiska, finska, kinesiska, svenska, grekiska, turkiska och engelska. Dessa språk fanns 1994, när konstverket utfördes, representerade bland de som bodde i området. Verket kan ses som en uppmaning att visa kärlek till din nästa och över nationsgränser.

Konstnär: Arle, Asmund
Tillkomstår: 1992

Närmaste SL-hållplats: Ortopedvägen