Besöksmål: Haninge kommuns geologiska historia

Kommun: Haninge

Konstnär: Jonas Nobel
Tillkomstår: 2016
Material: Betong och aluminium
Placering: Eskilsstråket

Ett isberg. En röd litiumtablett. En blänkande hög med tvätt. Med Jonas Nobels tre skulpturer i aluminium utmed Eskilsstråket får vi en aning om Haninges historia. Alla är exempel på skeenden som varit viktiga för Haninges utveckling. Konstnären har tagit fasta på mänskliga innovationer som har med platsen geologiska förutsättningar att göra. Socklarna efterliknar geologiska processer där sediment lagras och bildar bergarter. Ingen sockel är den andra lik, ändå hänger de ihop tack vare materialet som är betong.

Isberget anspelar på en stor grop, en lämning från istiden nu används som ishockeyrink. På så sätt kopplar skulpturen ihop nutid med geologisk tid. Under en period var gropen ett grustag.

kontverk med rundad grön is på betongfundament©Jonas Nobel/Bildupphovsrätt 2022 Foto: Rebecka Walan

Litium upptäcktes på Utö på 1700-talet. Det är ett grundämne som nu används flitigt i våra batterier och även i medicin mot bipolär sjukdom. Till Utö åkte konstnären på en exkursion med en geolog från universitet och en grupp pensionärer i Haninge.

Konst med triangelformad betong ioch en röd rund knapp med bokstäverna Li©Jonas Nobel/Bildupphovsrätt 2022 Foto: Rebecka Walan

Högen med tvätt anspelar på Haninge kommuns tvätteriverksamhet. Närheten till vatten var en förutsättning för den intensiva tvätterinäring som bedrevs mellan mitten av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Skulpturens tvätthög är noggrant manglad och vikt.

©Jonas Nobel/Bildupphovsrätt 2022 Foto: Rebecka Walan

Till konstverket hör boken Haninge kommuns geologiska historia. Den hittar du i biblioteket i Haninge. I boken finns fotografier på exkursionen till Utö och de som deltog i den. Och vid konstverken finns klassificeringar som hänvisar till biblioteket.

Den offentliga gestaltningen ger oss perspektiv. Den påminner om att människans tid på jorden är kort i förhållande till den geologiska tidrymden.

Konstnär: Jonas Nobel

close-icon