Till innehållet

Besöksmål: Hågelby gård

Kommun: Botkyrka

Hågelby gård vid sjön Aspen i Botkyrka uppfördes under åren 1911-22 av Ericssons grundare, Lars Magnus Ericsson.

Gården uppfördes som en herrgårdsanläggning med tillhörande barockpark i en tid då byggandet av herrgårdar var nästan obefintligt. Huvudbyggnaden ritades av Hjalmar Cederström & Uno Berg arkitektbyrå. När L.M. Ericsson dragit sig tillbaka från sitt företag övergick han till ett liv som lantbrukare. Han experimenterade då med nya tekniska lösningar och effektiviseringsmetoder för jordbruk. Hågelby anlades som ett traditionellt säteri men byggnaderna var modernt och funktionellt utformade. L.M. Eriksson som hade ett stort intresse för arkitektur och byggande lät uppföra några av byggnaderna i en för tiden unik teknik med armerad betong.

Park och trädgårdar

Barockträdgården anlades med spegeldammar, parkträd och fruktträdgårdar. På kullarna i parken som har drag av engelsk park uppfördes tempelliknande paviljonger. Parkens slingrande promenadstigar leder genom inplanterade exotiska träd. Under 1980-talet anlades en romantisk vatten- och klippträdgård utformad av trädgårdskonstnären Helge Lundström.

Hågelby gård blir folkpark

Gården fanns kvar i familjens ägo fram till 1964 då Botkyrka kommun köpte den. Lantbruket var sedan 1959 utarrenderat och drevs av gårdens tidigare inspektor fram till 1996. Vid Hågelby gård drivs idag folkparken Hågelbyparken som har verksamheter som omfattar konferens, restaurang, café med butiksförsäljning, vandrarhem, 4H-gård, hantverksbod, krukmakeri och en gammaldags lanthandel. Under sommarmånaderna ordnas här bland annat danskvällar och teaterarrangemang.

Närmaste SL-hållplats: Hågelby

close-icon