Sök

Besöksmål: Dafnes förvandling

Kommun: Täby

Konstnär: Bengt Amundin
Tillkomstår: 1962

Bengt Amundins verk, Dafnes förvandling, är en fem meter hög, abstrakt skulptur. Temat är förvandling. I den grekiska mytologin förvandlade Zeus nymfen Dafne till ett lagerträd. Amundins skulptur påminner snarare om en stiliserad svan och det är lätt att associera till baletten Svansjön.

Hela skulpturen balanserar på en smal fot från vilken den expanderar utåt i en centrifugal virvelrörelse. Från denna expanderande bas sträcker sig en vertikal uppåt likt en svanhals. Skulpturens volym är indelad i vridna konvexa och konkava ytplan som möts i svagt rundade kanter och skapar rytmiska linjespel.

Konstnär: Amundin, Bengt
Tillkomstår: 1962

Närmaste SL-hållplats: Hangarvägen