Besöksmål: Dafnes förvandling

Kommun: Täby

Konstnär: Bengt Amundin
Tillkomstår: 1962

Bengt Amundins verk, Dafnes förvandling, är en fem meter hög, abstrakt skulptur. Temat är förvandling. I den grekiska mytologin förvandlade Zeus nymfen Dafne till ett lagerträd. Amundins skulptur påminner snarare om en stiliserad svan och det är lätt att associera till baletten Svansjön.


©Bengt Amundin/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Mattias EK

Hela skulpturen balanserar på en smal fot från vilken den expanderar utåt i en centrifugal virvelrörelse. Från denna expanderande bas sträcker sig en vertikal uppåt likt en svanhals. Skulpturens volym är indelad i vridna konvexa och konkava ytplan som möts i svagt rundade kanter och skapar rytmiska linjespel.

Konstnär: Amundin, Bengt
Tillkomstår: 1962

Närmaste SL-hållplats: Hangarvägen

close-icon