Besöksmål: Åtta stolar

Kommun: Lidingö

Konstnär: Liv Due
Tillkomstår: 1993

Liv Dues verk inbjuder till samtal. Här kan man slå sig ner och diskutera både lättsamma och allvarliga ting.

©Liv Due/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Mattias Ek

Åtta stolar är placerade i en ring vända mot varandra. Fyra av dem har ryggstöd och de övriga fyra är formade som pallar. Alla sittplatser har en liten urgröpning i mitten. Utformningen och placeringen av sittplatserna känns både modern och uråldrig på samma gång. Stolarnas form är enkel samtidigt som placeringen och materialet leder tanken till forntida mötesplatser.

Liv Due berättar om verket: “Åtta stolar är av granit. De står i en ring med 6 meter i diameter, som en modern domarring. Varje block är delat i åtta delar. Stolarna är lite för stora; man sitter lite otryggt och exponerat. Man blir varsam med sina ord. Avståndet till den mittemot är tillräckligt stort för att ögat ska se med perception; utan att behöva dela upp synintrycket. Åtta i en grupp ska vara det idealiska antalet. Jag fick vibrationsskador i händerna av all slipning. Ta pauser ofta om du slipar sten!”

Konstnär: Due, Liv
Tillkomstår: 1993

Närmaste SL-hållplats: Lidingö centrum

close-icon