Medeltida kyrkor

 

Tänk att medeltiden pågick för flera hundra år sedan och ändå finns mitt bland oss. I Stockholms län finns ett 90-tal kyrkor som är nästan 1000 år gamla och fortfarande används. Flera av dem har byggts om under årens lopp men många är välbevarade i sin medeltida form och till sitt uttryck. Dessa kyrkor utgör ett rikt kulturarv. Det finns skillnader mellan dem men de visar också upp stora likheter. Kyrkobyggnaden och kyrkorummet förkroppsligar den kristna tron men är idag också en kulturmiljö öppen för alla. Som kulturmiljö är kyrkobyggnader och kyrkogårdar skyddade i Kulturmiljölagen och det är allas ansvar att värna dem.

I “Medeltida kyrkor” kan du i text och bild besöka samtliga medeltida kyrkor i Stockholms län samt fördjupa dig i en mängd artiklar som spänner från vikingatidens runstenar till senmedeltidens stjärnvalv. Få perspektiv, skaffa överblick och gå på djupet i länets sockenkyrkor eller läsa mer om hur du kan undersöka din närmaste medeltida kyrka.

Här presenteras de individuella kyrkorna med korta beskrivningar och genom tematiska artiklar är det möjligt att fördjupa sig i hur tro och liturgi påverkar kyrkorummet, hur sockenkyrkan förhåller sig till landskapet, hur kyrkorna utvecklas, vilken roll de medeltida kalkmålningarna spelar, vilka personer som bygger kyrkorna, medeltida byggnadsteknik och mycket mer.

close-icon