Ett annat liv

I vår tidigare fasta utställningen Ett annat liv möter du stockholmare som befolkat landskapet igår och idag. Ett hav av tid separerar dem. Nästan 10 000 år. Vad skiljer och vad förenar över ett sådant långt tidsavstånd?

Det är de enskilda levnadsödena som utgör historiens väv. Deras och ditt eget liv är kärnan i det vi brukar kalla historien. Det är en lång tid vi berättar om i Ett annat liv. Tiotusen år har förflutit mellan den äldsta och yngsta berättelsen. De levda liven under alla dessa år har utspelats på olika platser i det som idag är Stockholmstrakten. Platserna har olika betydelser i de tio berättelserna och livet går aldrig spårlöst förbi. Ibland kan avtrycken vara svåra att se, ibland mycket tydliga.

Maria Sophia de la Gardies spår finns manifesterade på pampiga Tyresö slott. Några flisor av kvarts är det som påminner oss om stenålderstonåringen Sälhjärta. Att lämna tydliga spår är ofta en fråga om makt, och speglar en människas roll i sin samtid. Ibland är platserna också en del i drömmen om ett bättre liv. Många av dessa platser går att besöka.

Här på webben berättar vi om de tio personerna. Klicka på deras namn i vänsterspalten.
Materialet kommer från utställningen Ett annat liv som visades på Stockholms läns museum 2006-2016.

close-icon