Dansfilm: Ready Set Go!

Det sista stoppet i Rotebro är filmen Ready Set Go! Som utgångspunkt för dansfilmen ligger ett insamlat enkät- och intervjumaterial gjort av Stockholms läns museum. Koreografen Ida Inxi Holmlund har sedan arbetat med det insamlade materialet och tolkat det konstnärligt i sin koreografi.

Ida Holmlund upplevde att Rotebroborna beskrev känslan av trygghet på samma sätt som Ballroom-scenen varit en trygg plats för henne att uttrycka sig på. En plats där man känner sig hemma men där man även kan utvecklas och förändras. Hon har arbetat med fem voguedansare från Ballroom-scenen i Sverige. Koreografierna är skapade på plats i en danssal i Arena Rotebro och på Arena Satelliten i Sollentuna centrum.

Ida beskriver att hon har försökt hitta kärnan i vad folk ser som speciellt för Rotebro utifrån de insamlade berättelserna.

– Tryggheten, sportkänsla, kärlek till naturen, oväsen och individuella utmaningar är teman jag har jobbat med, säger hon. Närheten till stan och pendeltåget var ett annat tema. Och att det satsas mycket på idrott i Rotebro, speciellt nu med den nya Rotebrohallen.

I Rotebro korsar järnvägen och E4:an varandra. Rotebro är en av de kommundelar där befolkningsmängden beräknas öka de kommande tio åren.
Karta över Sollentuna kommun med kommundelen Rotebro markerad.

Om filmen

Koreografi & regi Ida Inxi Holmlund
Foto och klipp Jennifer Drotz Ruhn
Dansare Adrian Cruz, Alfie Larsson, Alba Rask, Denzel Rhoodes, Silva Poutanen
Musikproduktion Neva Deelay
Make up Alfie Larsson


Mer konst från Rotebro

Grindslanten är en av Sveriges mest kända målningar. Det var konstnären August Malmström som målade den 1885. Precis som koreografen Ida Inxi Holmlund var Malmström inspirerad av Rotebroborna. I flera av hans verk var det traktens barn som stod modeller.

Malmström hade sin ateljé inne i Stockholm, men somrarna tillbringade han på Rotebros gamla gästgivargård, där han målade studier som senare användes i ateljén. Konstnären dog 1901, men hans konst lever vidare, inte minst genom de reproduktioner av hans målningar som hänger i många svenska hem.