Till innehållet

Besöksmål

Upptäck länets alla fantastiska platser

Det har gått tiotusen år sedan inlandsisen smälte bort. Överallt finns spår av de människor som under denna långa tid format dagens landskap och samhälle.

I Stockholms län finns en femtedel av landets fornlämningar och runt 700 runstenar. Länet har sedan 1600-talet varit viktig för landets historia. Kungen, adelns slott och herresäten präglar än idag stora delar av landskapet liksom den gamla bondbygden med byar, gårdar och torp. Mälaren och skärgården med alla öar bidrar också till länets karaktär. I tätorterna ryms stora delar av landets moderna historia med allt från industrialismens fabriksmiljöer till miljonprogrammets bostadsområden.

Hitta också till den offentliga konsten , det finns konstverk i alla kommuner. Platserna inom Tillgängligt landskap är lätta att besöka och här kan du också lyssna på berättelser om hur livet kunde vara för de som tidigare bodde i länet.

Besöksmål

Från röse till slott - gör en utflykt och upptäck länets alla fantastiska platser.

Filtrera:

Se fler filter Se färre filter
close-icon