Tillgänglighetsredogörelse för stockholmslansmuseum.se

Stockholms Läns Museum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.stockholmslansmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.stockholmslansmuseum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss. Kontaktvägar hittar du på vår sida med kontaktuppgifter.

Svarstiden är normalt 3 dagar, men i semestertider kan det vara längre.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via lansmuseet.kultur@regionstockholm.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Kända problem

Problem vid användning utan synförmåga:

  • Det förekommer länktexter som inte är tillräckligt tydliga
  • HTML-koden validerar inte fullt ut
  • Vissa komponenter i användargränssnittet saknar namn eller roll och kan därför vara svåra för hjälpmedel att tolka korrekt

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa långa ord gör att det är svårt att förstora texten till 200% utan att information går förlorad.
  • Vissa långa ord gör att det är svårt att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord utan att information går förlorad.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 30 juni 2024.

Oskäligt betungande anpassning

Stockholms läns museum åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Problem med vissa filmer och digitala vandringar

  • Vissa filmer är inte textade eftersom de skapats och offentliggjorts före den 23 september 2020.
  • Vissa digitala vandringar är inte fullt tillgänglighetsanpassade. De har också skapats och offentliggjorts före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

HiQ har gjort en oberoende granskning av www.stockholmslansmuseum.se

Senaste bedömningen gjordes den 7 mars 2023.

Webbplatsen publicerades den 31 mars 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 mars 2023.